U Zenici je 22.11.2023. godine održana jednodnevna edukacija o impaktima tzv. zelenog rudarstva za 35 predstavnika i predstavnica ekoloških udruženja, nekoliko mreža, lokalnih pokreta i neformalnih grupa ekoloških aktivista i aktivistkinja iz cijele BiH. Riječ je o...

read more