Piše: Husein Ohran Očekuje se da će do 2050. godine svjetska populacija porasti na gotovo 10 milijardi. Ovakav rast populacije sa sobom nosi rizik od nestašice hrane, ali sa druge strane proizvodnja velikih količina hrane mogla biti imati teške ekološke posljedice....

read more