Pitanja i odgovori općeg tipa Pitanje 1. Da li u ponuđenim projektima mogu učestvovati sportski klubovi ili sindikalne organizacije?  Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija: Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u...

read more