Trening za građane/ke novinare/ke pod nazivom „Kako izvještavati o okolišu?“ održan je u online formatu 20. i 21. januara, okupivši više od 20 aktivista i aktivistkinja za zaštitu okoliša. Trening je održan u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji provodi Centar za...

read more