Piše: Mr. sc. Sabina Jukan, dipl. ing. tehn. Europska komisija je u decembru 2019. godine predstavila Europski zeleni plan, kojeg naziva strategijom za postizanje održive ekonomije Europske unije (EU) pretvaranjem klimatskih i okolišnih izazova u prilike u svim...

read more