Ekološka restauracija je praktična strategija upravljanja koja za cilj ima restauraciju, odnosno ponovno uspostavljanje ekoloških procesa da bi se zadržao sastav, struktura i funkcija ekosistema. Predstavlja jedan od najvažnijih alata za mitigaciju, odnosno...

read more