Piše: Tea Manko Turizam brzo napreduje, ali je taj napredak često na štetu okoliša. Sa porastom svijesti o ekološkim pitanjima, sve više turista traži održive alternative. Ekoturizam, ili održivi turizam u prirodi, naglašava važnost čuvanja prirode i kulturnog...

read more