Prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini je zasnovan na linearnom, tradicionalnom načinu proizvodnje gdje se resursi u značajnoj količini eksploatišu, koriste za proizvodne procese i potom odbacuju u okoliš. Činjenica je da novije EU politike, poput EU paketa...

read more