Piše: Husein Ohran Bosna i Hercegovina je zemlja koja se može pohvaliti mnogim prirodnim bogatstvima i resursima. Reljef BiH je pretežno brdsko-planinski, te spada u red hipsometrijski viših zemalja u Europi, sa prosječnom nadmorskom visinom od 625 metara. Zbog...

read more