Belma Nahić
Prikrivena prijetnja okolini: Opušci od cigareta 

Prikrivena prijetnja okolini: Opušci od cigareta 

Piše: mr. sc. Belma Nahić Kada pričamo o zagađenju plastikom, najčešće razmišljamo o plastičnim kesama, čašama i flašama. Zbog toga je za mnoge ljude iznenađujući podatak da su najveće plastične zagađujuće materije opušci od cigareta. Statistički podaci pokazuju da se...

read more

Pin It on Pinterest