Zagovaranje zaštićenih područja Ze-Do kantona

Vrsta granta

Medij

Naziv projekta

Zagovaranje zaštićenih područja Zeničko-dobojskog kantona

Nosilac projekta

Smart televizija d.o.o.

Područje djelovanja

Zeničko-dobojski kanton

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je povećati procenat zaštićene teritorije ZE-DO kantona, kao i predstaviti javnosti vrijedna prirodna područja koja zaslužuju zaštitu države. Nadalje, kroz specifične ciljeve, kao što je predstavljanje javnosti problematike upravljanja zaštićenim područjem u Zeničko-dobojskom kantonu, ukazivanjem na potrebu osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, uticanje na donosioce odluka u smislu preduzimanja adekvatnih koraka kako bi se zaštitila određena područja, projekat će afirmisati značajne promjene.

Ciljna grupa projekta su lokalni i kantonalni organi odlučivanja, te građani/ke ZE-DO kantona. Kada su građani/ke u pitanju, možemo ih podijeliti u dvije grupe: one koji nemaju razvijenu svijest o važnosti očuvanja prirode i koji je devastiraju i one koji izražavaju nezadovoljstvo takvim postupcima, ali ne poduzimaju nikakve značajnije konkretne akcije. Djelovanjem na njih, razvijanjem njihove svijesti i njihovim motivisanjem na akciju, uticat će se i na općinska/gradska vijeća da među svoje prioritete svrstaju i zaštitu prirode.

Kroz televizijske reportaže projekat će predstaviti područja Babina-Tvrtkovac u gradu Zenica, Zvijezda u općini Vareš, Orlja u općini Olovo, Matinski vis u općinama Žepče i Maglaj, Mokra Megara u općini Maglaj, te močvara Bistrik i prašuma Gornja Trstionica u Kaknju.  Dijaloškim emisijama želimo problematizirati  upravljanja Parkom prirode Tajan i potrebu osnivanja javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, kao i učiniti vidljivijim aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na zagovaranju zaštite navedenih područja.

SMART TV kroz sadržaje nastoji uticati na svijest građana/ki zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Heregovine o opasnostima neregulisane eksploatacije, nekontrolisanih turističkih posjeta i korištenja prirodnih područja na druge načine, kao i animirati građanski pritisak prema organima koji odlučuju.  U konačnici cilj je inicirati odluke općinskih/gradskih vijeća za uspostavu zaštićenih područja u njihovom gradu/općini.

Obzirom da se po preporuci Evropske unije Bosna i Hercegovina obavezala da će do 2020. godine zaštititi 17% svog teritorija, trenutno takvih područja tek 3%.  Zeničko-dobojski kanton je čak ispod bh. prosjeka. Ukoliko bi se uspostavila zaštita svih područja koja ovaj projekat zagovara, time bi bilo zaštićeno 5% teritorija kantona. Ovo bi bio značajan korak ka uspostavljanju srazmjera prirodnih vrijednosti koje posjedujemo u odnosu na one koje smo zaštitili. Također, povećanjem broja zaštićenih područja prirode značajno bi se doprinijelo naučno-istraživačkom, obrazovnom i turističkom potencijalu, kao i razvoju općenito.

Za povećavanje ove brojke od 3% u BiH, odnosno 1,5% u kantonu, potrebna je čvrsta mreža i saradnja institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Smatramo da smo u ovom pravcu već krenuli, te da i ovaj projekat predstavlja nastavak te borbe.

Pin It on Pinterest