Zagovaranje novih zaštićenih područja i održivog upravljanja prirodom u Zeničko-dobojskom kantonu

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Zagovaranje novih zaštićenih područja i održivog upravljanja prirodom u Zeničko-dobojskom kantonu

Nosilac projekta

Udruženje građana Fojničani (UGF)

Partner(i)

Formalni partneri:
Planinarsko društvo „Vis“ Žepče (PD Vis)
Sportski i naučno-istraživački klub „Atom“ Zavidovići (SNIK Atom)
Udruženje studenata biologije u Bosni i Hercegovini (USB u BiH)

Neformalni partneri:
Misija OSCE-a u BiH
Eko HUB Zenica, odnosno Eko forum Zenica i mnoštvo drugih NVO-a u ZDK

Područje djelovanja

Zeničko-dobojski kanton

Cilj projekta

Doprinijeti povećanju broja i održivosti zaštićenih područja prirode u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH.

Trajanje projekta

12 mjeseci

Opis projekta

Glavni cilj projekta je doprinijeti povećanju broja i održivosti zaštićenih područja prirode u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH. Specifični cilj je afirmirati očuvanje prirode zagovaranjem uspostave novih zaštićenih područja u Zeničko-dobojskom kantonu, u prvom redu specifične „bosanske serpentinske“ planine Matinski vis u općini Žepče, stanište brojnih endemskih biljnih vrsta uključujući halačiju (Halacsya sendtneri) koja se nalazi na Crvenoj listi flore FBiH.

Kako bismo prikupili podatke značajne za postupak zaštite, stručni projektni tim će realizirati mapiranje i geološku valorizaciju, a projektni partneri, članovi i volonteri Udruženja studenata biologije u BiH sa svojim mentorima, izvršit će inventarizaciju flore i faune na naučno-istraživačkom kampu „Matinski vis 2021.“.

Druga dva službena partnera sudjelovat će ravnopravno u svim projektnim aktivnostima, s posebnim angažmanom u svome polju djelovanja, Planinarsko društvo Vis Žepče jasno na „planinarskom“ a Sportsko i naučno-istraživački klub „Atom“ Zavidovići na „speleološkom“. Tako je specifični cilj projekta i službeno pokrenuti reviziju odluke o zaštiti iz 1965. godine za pećine Suha i Mokra Megara u općini Maglaj, u skladu s važećim Zakonom i u cilju utvrđivanja nove kategorije zaštite prema međunarodnim standardima. Inače, Mokra Megara je jedino svjetsko stanište kukca “Maglajskog golemaša“ (Duvalius maglajensis) koji se nalazi na Crvenoj listi faune FBiH.

Projektom želimo ojačati i održivost očuvanja prirode u ZDK zagovaranjem osnivanja javnog poduzeća za upravljanje zaštićenim područjima, po uzoru na dobre prakse Kantona Sarajevo. S tim ciljem ćemo organizirati i prvu Konferenciju za zaštitu prirode i biodiverziteta u ZDK, kao i potpisivanje peticije Reforme koja bi također jamčila pravedniju raspodjelu sredstava za zaštitu okoliša u Kantonu.

U izradi nacrta Reforme i potpisivanju peticije među ekološkim NVO-ima pomoći će nam i neformalni partner, Eko HUB Zenica odnosno Eko forum Zenica. Projekt sadrži i brojne sastanke s donosiocima odluka na lokalnoj, kantonalnoj i federalnoj razini, te zagovaranje donošenja zakonom propisanih suglasnosti općinskih vijeća Žepče i Maglaj. Da bismo umanjili rizik evidentne nezainteresiranosti kantonalnih struktura vlasti, za zagovaračke sastanke ali i druge aktivnosti smo osigurali sudjelovanje još jednog neformalnog partnera, Misije OSCE-a u BiH.

Specifični cilj je i na inovativne načine povećati senzibilitet građanki i građana za zaštitu prirode, uključujući kreiranje logotipa, info-tabli, promotivnih filmova, interaktivne baze prirodnih vrijednosti ZDK i podršku eko film festivalu “Voda i čovjek”. Da interes lokalne zajednice za uspostavu zaštićenih područja prirode doista postoji, u prvom redu općina Maglaj i Žepče, uvjerili smo se tokom suradnje na „Eko HUBu Maglaj“ čije je djelovanje upravo i rezultiralo ovim projektom.

Pin It on Pinterest