Volim Tvrtkovac

Vrsta granta

Medij

Naziv projekta

Volim Tvrtkovac

Nosilac projekta

Nezavisna televizija “NTV-IC” d.o.o. Kakanj

Područje djelovanja

Zeničko-dobojski kanton

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je doprinijeti proglašenju područja sliva rijeke Babine i planine Tvrtkovac za zaštićeno područje – Park prirode, te kontinuirano pružati podršku nevladinim organizacijama da se uspostavi zona zaštićenog područja Babina rijeka – Tvrtkovac.  Medijskim aktivnostima doprinijeti će se da proces donošenja odluka u vezi sa zaštitom prirodnog područja Babina rijeka  – Tvrtkovac bude transparentan, participativan i da uključuje značajan broj zainteresiranih strana. Aktivnostima će se uticati na povećanje eko aktivizma i svjesnosti javnosti, a posebno mladih, o značaju zaštite  prirode. Projektom Volim Tvrtkovac realizovat će se medijska kampanja zagovaranja za izradu novih propisa i usvajanje praksi kojima bi lokalne zajednice kao zainteresirana strana učestvovala  u upravljanju zaštićenim područjima.

U okviru projekta, javnosti će se prezentirati postojeće stručne podloge za izradu studije izvodljivosti za zaštitu područja i potaknuti dijalog na relaciji Zeničko-dobojski kanton – Grad Zenica – lokalne nevladine organizacije o temama zaštite prirode. Na ovaj način će se osnažiti  nevladine organizacije, uticati na povećanje svjesnosti javnosti i povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u unapređenju zaštite prirode. Medijskim  projektom Volim Tvrtkovac, promovisati će se saradnja između nevladinih organizacija i vladinih institucija koje imaju obaveze u zaštiti prirode, stvaranju uslova i upravljanju zaštićenim područjima.

Kampanja se obraća cjelokupnoj javnosti ali je prvenstveno usmjerena na stručnu i zainteresiranu javnost, dakle nadležne vlasti, ekološke stručnjake i ljubitelje i zaštitnike prirode. Glavna ciljana grupa su lokalne vlasti, ekološke organizacije i pojedinci, bilo kao eksperti za zaštitu životne sredine ili ekološki aktivisti i zaljubljenici u prirodu, putem kojih se širi krug osviještenih i ekološki pismenih građana i građanki. Nadalje, kao ciljna populacija projekta su organizacije civilnog društva u oblasti ekologije, građanski aktivisti , nadležne lokalne vlasti u oblasti ekologije – donosioci odluka i cjelokupna javnost koja će zadovoljiti potrebu za kvalitenim informisanjem, za boljim okruženjem i zdravom životnom zajednicom, a to se može postići, uz ostalo, i edukacijom, plasiranjem kratkih i atraktivnih sadržaja o temama iz lokalne sredine.

Projektom  Volim Tvrtkovac doprinijet će se stvaranju preduslova za proglašenje područja sliva rijeke Babine i planine Tvrtkovac za prvo zaštićeno područje na teritoriji grada Zenice koristeći medijski uticaj za povećanje odgovornosti nadležnih vladinih tijela i institucija. Javnosti će se prezentirati postojeće stručne podloge za izradu studije izvodljivosti za zaštitu područja,  potaknuti dijalog na relaciji Zeničko dobojski kanton – grad Zenica – lokalne nevladine organizacije o temama zaštite prirode, te animirati javnost za aktivnije uključivanje u ove  procese.

Aktivnosti

Pin It on Pinterest