Unapređenje provođenja tehničkih pregleda motornih vozila na području Kantona Sarajevo

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Unapređenje provođenja tehničkih pregleda motornih vozila na području Kantona Sarajevo

Nosilac projekta

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC Sarajevo

Područje djelovanja

Kanton Sarajevo

Cilj projekta

Analizirati dosljednost i način ispitivanja izduvnih gasova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled na području Kantona Sarajevo.

Trajanje projekta

6 mjeseci

Ilustracija

Opis projekta

U cilju smanjenja uticaja štetnih gasova i čestica na okolinu, prema novom pravilniku od 1. januara 2017. godine u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sklopu obavljanja redovnog tehničkog pregleda, vrši se i ispitivanje sadržaja izduvnih gasova motornih vozila – tzv. EKO test. Prelazni period je trajao tri godine, a od 1. januara 2020. godine, svako vozilo mora zadovoljiti zahtjeve o kvaliteti izduvnih gasova i navedeni test postaje eliminatoran.

Značajan broj vozila u Bosni i Hercegovini ne zadovoljava norme EKO testa, ponajviše zbog nekorištenja katalizatora, ali se u praksi ipak dešava da uspješno obavljaju tehničke preglede i kao takvi saobraćaju.

Obzirom da se u izradi katalizatora koriste plemeniti metali, cijena novih ali i polovnih katalizatora je izrazito visoka, te se vozači često odlučuju da ih uopšte ne koriste. Posljedice uklanjanja katalizatora su veće emisije zagađujućih materija u zrak i posljedično zagađivanje zraka, te veća potrošnja goriva što na indirektan način dodatno utiče na prvu stavku. Osnovni cilj projekta je analizirati dosljednost i način ispitivanja izduvnih gasova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled Kantona Sarajevo. Ovim će se kreirati baze stanica tehničkih pregleda i servisa motornih vozila, te na osnovu različitih anketa ustanoviti da li se novi pravilnik primjenjuje na odgovarajući način, obzirom da su vozila do početka 2020. godine prolazila tehnički pregled bez obzira na sadržaje izduvnih gasova.

Analizom će biti obuhvaćena struktura postojećeg stanja motornih vozila u Kantonu Sarajevo, sa fokusom na vozila koja nemaju katalizator. Procijenit će se koliki uticaj na kvalitetu zraka imaju posmatrane grupe vozila i šta bi značilo za kvalitet zraka, dovesti ovaj sektor pod kontrolu. Ciljne grupe projekta su stanice tehničkih pregleda motornih vozila, servisi, vozači, relevantna ministarstva i inspekcije na području Kantona Sarajevo.

Projekat je specifičan, obzirom da se prelazi na rigoroznije faktore ispitivanja vozila, koji će sigurno imati uticaj na kvalitet zraka i buduću strukturu saobraćaja u Kantonu Sarajevo. Postoji mogućnost ograničene saradnje stanica za tehnički pregled i servisa motornih vozila uzorkovano raznim faktorima. Vremenski okvir izrade projekta je šest mjeseci.

Očekuje se da projekat već na samom startu primjene novog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, ustanovi dosljednost primjene i potencijalne probleme koji se javljaju. Cilj je da se javnost upozna i edukuje o značaju EKO testa, posljedicama emisija štetnih materija trenutne strukture saobraćaja i potencijalnom smanjenju zagađivanja zraka.

Pin It on Pinterest