Razvijanje ekološke pismenosti i podizanje svijesti o ključnim okolišnim problemima koji pogađaju građane u BiH

Vrsta granta

Medij

Naziv projekta

Razvijanje ekološke pismenosti i podizanje svijesti o ključnim okolišnim problemima koji pogađaju građane u BiH

Nosilac projekta

Zid d.o.o. – Radiosarajevo.ba

Područje djelovanja

Bosna i Hercegovina

Opis projekta

Cilj projekta je da kroz inovativne multimedijalne sadržaje doprinese razvoju ekološke pismenosti i svijesti o ključnim okolišnim problemima među širokom publikom u Bosni i Hercegovini.  Specifičan cilj projekta je kreiranje inovativnih multimedijalnih sadržaja prilagođenih za različite metode prenošenja i namijenjenih zagovaranju promjena u odnosu prema okolišu i okolišnm politikama. Kroz instraživački rad, suradnju sa ekspertima i predstavnicima nevladinih organizacija, produckiju inovativnih medijskih sadržaja, te njihovu osmišljenu i planiranu distribuciju prema širokoj publici u BiH, te kontakte s dinosiocima odluka, portal Radiosarajevo.ba želi doprinijeti razvoju ekološke pismenosti i svijesti o ključnim okolišnim problemima u našoj zemlji.

U okviru projekta fokusirat ćemo se na devet ključnih tema (od kvalitete zraka, voda, tla, korištenja resursa do očuvanja biodiverziteta) koje će biti predstavljene kroz medijske sadržaje različitih formata kako bi se pokrio što širi spektar publike. Svaka od devet multimedijalnih tema rasvjetljava ključne okolišne probleme koji pogađaju stanovništvo u BiH, pojašnjava utjecaj određenog problema na društvo i svakog pojedinca, uzroke i činioce problema i preovladavajuće prakse, posljedice na kratkoročnom i dugoročnom planu, smješta problem u širi kontekst i globalnu povezanost, te istražuje postojeća i moguća rješenja za određeni problem.

Kroz angažman OCD-a u svakoj od devet tema stvorit ćemo mrežu organizacija s kojima ćemo zajedno zagovarati određen promjene za vrijeme trajanja projekta, ali i dalje. Uspostavljanjem suradnje na ovom projektu, nastavit ćemo s praćenjem rješavanja problema na terenu od strane određenog OCD-a i izvještavati o tome kroz naše kanale.

Ciljna populacija ovog projekta su publika u Bosni i Herecgovini, organizacije civilnog društva tačnije članovi najmanje 9 organizacija civilnog društva okupljenih u mreži Misli o prirodi, žene i muškarci svih dobi jer želimo  povećati vidljivost dobrih praksi i zagovaranja mjera za poboljšanje okoline koje se provode u radu tih OCD-a. Stručnjaci i stručnjakinje na akademskom nivou, te u institucijama ili poslovnom sektoru koji se profesionalno bave okolišnim temama i politikama s namjerom promovisanja stručnog pristupa određenoj tematici, zagovaračke aktivnosti i participaciju civilnog sektora, te na taj način doprinijeti umrežavanju struke.

Kroz instraživački rad, suradnju sa ekspertima i predstavnicima nevladinih organizacija, produckiju inovativnih medijskih sadržaja, te njihovu osmišljenu i planiranu distribuciju prema širokoj publici u BiH, te kontakte s dinosiocima odluka, portal Radiosarajevo.ba želi doprinijeti razvoju ekološke pismenosti i svijesti o ključnim okolišnim problemima u našoj zemlji.

Pin It on Pinterest