PU OŠ “Nikola Tesla” Banja Luka

Naziv škole i mjesto

PU OŠ “Nikola Tesla” Banja Luka

Osnovne informacije o školi

Našu školu pohađa 68 učenika, od toga 32 dječaka i 36 djevojčica. Od 27 zaposlenih, 18 su nastavnici, a 9 radnika je van nastavnog procesa. Škola nema područno odjeljenje.

Eko koordinator/ica škole

Bojana Vasiljević, nastavnik razredne nastave

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

 • Voda
 • Otpad
 • Energija
 • Biodiverzitet
 • Školsko dvorište
 • Integracija i medijska promocija tema vezanih za zaštitu životne sredine

Početno stanje u oblasti unapređenja

 • Početno stanje u školi je procijenjeno kao dobro uz mogućnost za unaprijeđenje u svim oblastima.
 • U oblasti unaprijeđenja koja se odnose na vodu, do sada nisu provođene aktivnosti koje se odnose na upoznavanje učenika sa načinom praćenja i smanjenja potrošnje vode, niti je postojao sistem uštede vode koja bi služila za zalijevanje bašte, zbog čega je planirano prikupljanje kišnice koja će služiti u te svrhe i samim tim smanjiti potrošnju vode.
 • U odnosu na oblast koja se odnosi na otpad, naša škola provodi proces primarne selekcije otpada i posjeduje komposter ali je želja naše škole da se poveća broj kanti u školskom dovrištu i proširi svijest kod svih učenika i svih zaposlenih o važnosti selekcije i smanjenju stvaranja otpada.
 • Što se tiče biodiverziteta želja nam je da povećamo broj biljnih vrsta u našem dvorištu i našoj školskoj bašti, formirajući plastenik i stvarajući mogućnost da učenike u većem obimu uključimo u sam proces sadnje i obilježavanja biljaka.
 • U oblasti energije želimo da probudimo svijest o ekonomičnijoj potrošnji električne i toplotne energije kako kod učenika tako i kod svih zaposlenih.
 • U školskom dvorištu želimo da povećamo broj kanti za selekciju otpada te da izvršimo popravku i farbanje svih dotrajalih klupa i sadržaja za djecu. S obzriom da se u našem dvorištu nalazi manja šuma plan nam je priprema kućica za ptice.
 • Pored navedenog želja nam je da se ekološke teme integrišu u nastavnom radu sa učenicima kada god je to moguće kao i da se poveća saradnja sa lokalnom zajednicom i privrednicima na implementacijij ekoloških tema i radionica te vrši konstantna promocija aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine.

Pin It on Pinterest