Partnerstvo za ruralna područja bez divljih deponija – Eko HUB Mrkonjić Grad

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Partnerstvo za ruralna područja bez divljih deponija – Eko HUB Mrkonjić Grad

Nosilac projekta

Association Green Ways

Područje djelovanja

Glamoč, Jezero, Mrkonjić Grad, Ribnik, i Šipovo

Cilj projekta

Dati doprinos i ostvariti promjene potrebne za participativno, odgovorno i održivo upravljanje prirodnim resursima u cilju obogaćenja biodiverziteta i smanjenja emisije gasova koji negativno utiču na klimu.

Trajanje projekta

26 mjeseci

Opis projekta

Svrha projekta je povezivanje i jačanje kapaciteta aktera na projektnom području kako bi dugoročno sačuvali prirodne resurse i ponudili održivi model razvoja zajednica kao alternativu dosadašnjim neodrživim infrastrukturnim i ekonomskim praksama. Projekat ima četiri jednako važna očekivana rezultata koji zajedno čine jedinstvenu cjelinu i doprinose realizaciji postavljenih ciljeva:

  1. Tehnički i operativni kapaciteti Eko Huba ojačani da može podržati partnere u njihovim naporima, upravljati zajedničkim akcijama, informisati javnost i zagovarati promjene politika.
  2. Svi važni akteri spremni su surađivati u zajedničkom nastojanju da se uspostavi odgovorniji odnos prema okolišu.
  3. Uspostavljen mehanizam za monitoring stanja na terenu, koji kontinuirano osigurava informacije o prijetnjama i neprikladnom odnosu prema životnoj sredini.
  4. Provedene zajedničke akcija na promjeni svijesti, unapređenju okoliša, i promjeni ponašanja obrazovnih institucija, javnih službi i kompanija po pitanju uticaja na okoliš.

Pin It on Pinterest