Otpadne gume kao alternativno gorivo (RDF)

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Otpadne gume kao alternativno gorivo (RDF)

Nosilac projekta

Ekološko društvo EKO Neretva

Partner(i)

Udruženje žena Most

Područje djelovanja

Općine Prozor-Rama, Jablanica, Konjic

Cilj projekta

Povećati iskorištenost otpadnih guma;

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Stvoriti preduslove za korištenje otpadnih guma kao energenta,
  2. Povećati odgovornost kompanija prema okolišu primjenom propisa.

Trajanje projekta

6 mjeseci, od 01.02.2022. do 31.07.2022. godine.

Opis projekta

Prikupljanje i korištenje otpadnih guma u FBiH još nije saživilo zbog nedonošenja Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama koji bi omogućio poticaje za sakupljanje i konačni tretman otpadnih guma. Zbog toga se otpadne gume neadekvatno zbrinjavaju što za posljedicu ima zagađenje okoliša i velike finansijske gubitke. Ovim projektom želimo ukazati na potrebu veće odgovornosti vlade, pozvati Federalno Ministarstvo okoliša i turizma na hitno donošenje Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama, želimo uspostaviti saradnju sa kompanijama koje se bave integriranim upravljanjem otpadom, pružiti im podršku i pozvati ih na veću odgovornost prema okolišu kako bi one pravilno usmjerile svoje društveno odgovorno poslovanje.

Partner u realizaciji projekta je udruženje žena Most, Jablanica koja ima dugogodišnju tradiciju ekoloških aktivnosti i zagovaranja odgovornog ponašanja prema okolišu. Sa udruženjem žena Most smo u partnertstvu uspješno proveli više projekata. Partner, će u projekt biti uključen putem Sporazuma, a dati će moderatora na okruglom stolu i volontere za provođenje aktivnosti.

Osnovna ciljna grupa su: javna komunalna preduzeća u Prozor-Rami, Jablanici i Konjicu kao budući ovlašteni sakupljači otpadnih guma. Izvršene su konsultacije sa njima i oni daju punu podršku ovom projektu (pisma podrške u prilogu).

Ciljna grupa našeg projekta je i Federalno Ministarstvo okoliša i turizma. Mislimo da su oni odgovorni za nastali problem i da su nadležni za njegovo rješavanje. Izvršene su konsultacije sa pomoćnikom ministrice za zaštitu okoliša. Svjesni su problema nemogućnosti dosljedne implementacije Zakona o upravljanju otpadom i potrebe donošenja Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama. Daju podršku projektu i stavljaju se na usluzi učešća na okruglom stolu-raspravi o otpadnim gumama.

Očekivani rezultati projekta su: Rezultat 1: Uspostavljena zakonska regulativa o otpadnim gumama u FBiH, Rezultat 2: Razvijena infrastruktura za upravljanje otpadnim gumama, Rezultat 3: Povećan postotak adekvatnog zbrinjavanja otpadnih guma.

Aktivnosti koje ćemo provesti da ostvarimo rezultate i ciljeve su: Aktivnost 1.1. Održati okrugli sto na temu otpadnih guma; Aktivnost 1.2 Provesti medijsku kampanju: Hoćemo Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama; Aktivnost 2.1. Analizirati infrastrukturu kompanija za upravljanje otpadnim gumama , Aktivnost 2.2. Uspostaviti saradnju sa kompanijama za sakupljanje otpadnih guma, Aktivnost 3.1. Mapirati legalne i nelegalne deponije otpadnih guma, Aktivnost 3.2. Podizati svijest javnosti putem medija.

Pažnju ćemo obratiti na: ispunjenje rezultata, ispunjenje roka za donošenje Pravilnika, na održivost sakupljanja, odvoza i tretmana otpadnih guma nakon završetka projekta, na kvalitet video spota i na nivo odgovornog ponašanje kompanija prema okolišu.

Korisnici projekta su: uvoznici guma, gumi servisi, vulkanizerske radnje, komunalna preduzeća, cementare, građani.

Pin It on Pinterest