Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine

Nosilac projekta

Klub ljubitelja prirode Brčko distrikt BiH

Partner(i)

  • UG „Demos“ Brčko distrikt BiH
  • Društvo istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka

Područje djelovanja

Brčko, Banja Luka

Opis projekta

Podići nivo zaštite životne sredine kroz odgovorno upravljanje otpadom je primarni cilj projekta, dok se kroz specifične ciljeve želi podići nivo svijesti javnosti, privrednika i institucija o benefitima razvrstavanja otpada i same reciklaže te ponovne upotrebe odbačenih stvari, edukovati djecu i omladinu o vrstama otpada te mogućnostima i načinima smanjenja količina deponovanja otpada, stvoriti pretpostavke za aktivnije učešće građana/ki u razvrstavanju otpada, kao i inicirati mjere i načine podsticaja pravnih i fizičkih lica.

Kroz informisanje građana/ki, privrednika, donosioca odluka, te edukovanje omladine i djece uticat ćemo na promjene negativnih obrazaca ponašanja, te kroz iniciranje podsticajnih mjera, institucionalnim zagovaranjem, odobrovoljiti pravna i fizička lica da se priključe procesu razdvajanja otpada, te samim tim smanjenju količina koje se deponuju na gradsku deponiju, i odvoze na regionalnu deponiju „Crni vrh“, a zauzvrat imaju benefite koji se ogledaju u oslobađanju ili smanjenju visine računa za smeće, što će biti definisano posebnim „Prijedlogom podsticajnih mjera“ za pravna i fizička lica koja sortiraju otpad pri deponovanju.

Osnovna ciljna grupa jesu predstavnici/ice institucija i javnog komunalnog preduzeća sa kojima smo ranije imali sastanke po ovom pitanju, te čiji predstavnici/ice će učestvovati u realizaciji projekta kroz planirane aktivnosti, sa akcentom na predavanja i javne tribine. Saradnja sa partnerima sa iskustvom iz predmetne oblasti te iskustvom u implementaciji projekata istog ili većeg obima doprinijet će kvalitetnijem ispunjenju specifičnih ciljeva i ostvarenju projektovanih rezultata. Kroz uključivanje građana i građanki kroz ulične akcije, javne tribine, te medijske istupe i objave, osnažićemo građane/ke da sami, ili u saradnji sa drugima, iznesu svoje mišljenje donosiocima odluka. Posebno ćemo u obzir uzeti rezultate ankete čiji rezultati će biti vodolja za postavljanje tema u razgovorima sa nadležnima. Realizacija projektnih aktivnosti dovest će do početka sortiranja otpada, te odvoza u reciklažne centre u okruženju, te time smanjenju količina koje se svakodnevno proizvode i odlažu u Brčko distriktu BiH, što će trasirati put boljem kvalitetu životne sredine u cjelini. Kreiranjem „Prijedloga podsticajnih mjera“ te podnošenje inicijative nadležnima, čiji sastavni dio će biti i sam Prijedlog, kreirat ćemo dugoročno održivo rješenje čije će benefite osjetiti svi koji pristupe procesu odvajanju otpada pri odlaganju, koji se posebno osjete kroz visinu računa za odlaganje otpada koji pravnim i fizičkim licima ispostavlja JP Komunalno.

Sprovođenjem aktivnosti na realizaciji projekta podstaći ćemo pravna i fizička lica da počnu razdvajati otpad, te ćemo osigurati transport tog otpada u regionalne reciklažne centre, u dogovoru sa reciklažnim centrima, što će biti nemjerljiv uticaj na životnu sredinu.

Pin It on Pinterest