Monitoring i zaštita šišmiša u Bosni i Hercegovini

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Monitoring i zaštita šišmiša u BiH

Nosilac projekta

Udruženja građana Fojničani Maglaj

Partner(i)

  • Centar za krš i speleologiju, Sarajevo (CKS)

  • Sportski i naučno-istraživački klub Atom, Zavidovići (SNIK Atom)

Područje djelovanja

Bosna i Hercegovina

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je doprinijeti zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini zagovaranjem zaštite šišmiša i njihovih staništa u skladu s entitetskim strategijama i EU direktivama.  Dok će specifičnim ciljevima biti obuhvaćeno izrada Nacionalnog izvještaja o stanju šišmiša u BiH u skladu s obavezama iz Međunarodnog sporazuma o zaštiti šišmiša EUROBATS, inicirano uvrštavanje novih staništa šišmiša u Natura 2000 mrežu temeljem podataka prikupljenih u projektu, aifirmisati implementaciju smjernica EUROBATS-a kako bi se osigurala zaštita svih vrsta šišmiša u BiH te povećati senzibilitet građanki i građana o značaju šišmiša za okoliš i potrebi zaštite njihovih staništa u BiH.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini zagovaranjem zaštite šišmiša i njihovih staništa u skladu s entitetskim strategijama i EU direktivama. Bosna i Hercegovina je usvojila Direktivu o staništima EU i potpisala Međunarodni sporazum o zaštiti šišmiša EUROBATS i na taj način se obavezala zaštititi sve vrste šišmiša i njihova specifična staništa.

Terenskim istraživanjima, naučnim radovima, a zatim zagovaračkim aktivnostima, aktivnom medijskom kampanjom i pokretanjem zakonskih procedura nastojat ćemo doprinijeti zaštiti 32 vrste šišmiša koje naseljavaju Bosnu i Hercegovinu, kao i dati preporuke za konzervaciju i upravljanje njihovim staništima i u konačnici doprinijeti zaštiti prirode u cijelosti. Projektom bismo tako doprinijeli i izradi Nacionalnog izvještaja o stanju šišmiša u BiH u skladu s obvezama iz Međunarodnog sporazuma o zaštiti šišmiša EUROBATS, inicirali uvrštavanje novih staništa šišmiša u Natura 2000 mrežu i povećali senzibilitet građanki i građana o značaju šišmiša za okoliš i potrebi zaštite njihovih staništa u BiH.  

Ciljne grupe u ovom projektu su brojne. U prvom redu su to istraživači/ce, studenti/ce i organizacije civilnog društva koje će biti direktno involvirane u monitoring, istraživanja i analize ugroženih vrsta šišmiša i njihovih staništa kao i u proces zagovaranja njihove zaštite. Predstavnici vlasti i upravljači staništa takođe predstavljaju ključnu ciljnu grupu koja je odgovorna za zaštitu šišmiša i prirode u cijelosti kroz donošenje politika i zakona koje zagovaramo. Ciljne grupe su takođe i građani, lokalno stanovništvo, turisti i sve buduće generacije jer zaštita šišmiša i njihovih staništa ima važnu ulogu u održavanju zdrave i uravnotežene prirode od koje svi ovisimo. Osim benefita u smislu očuvanja šuma i poljoprivredne proizvodnje kroz reduciranje broja štetnih insekata, konzervacija staništa značajnih za šišmiše čini ih atraktivnim za turiste što u konačnici donosi i dodatnu korist za lokalne zajednice. Stanovništvo kao ciljna grupa je značajno i zbog širenja svijesti o ulozi šišmiša u ekosustavu koja je od vitalnog značaja za budućnost okoliša.

Budući da su šišmiši jedina vrsta sisara koja zbog svoje ugroženosti uživa zaštitu kroz Evropski sporazum o zaštiti šišmiša, brigom o njima i povećanjem svijesti građana o potrebi njihove zaštite doprinijet ćemo ne samo zaštiti šišmiša i prirode u cijelosti nego i ukupnom ugledu Bosne i Hercegovine u stručnim i naučnim krugovima.

 

Pin It on Pinterest