Manje papira – Manje otpada, Više drveća

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Manje papira – Manje otpada, Više drveća

Nosilac projekta

Ekološko istraživačko društvo EID

Područje djelovanja

Banja Luka

Cilj projekta

Doprinijeti provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti životne sredine, klime i energije koje je BiH ratifikovala.

Trajanje projekta

6 mjeseci

Opis projekta

Pored sve koristi koje papir nudi (pisanje, objavljivanje, informativni predmeti, ambalaža, industrijska upotreba, umjetnost…), njegova proizvodnja i korištenje imaju niz štetnih efekata na okolinu. Smatra se da je svjetska potrošnja papira porasla za 400% u posljednjih 40 godina, što je dovelo do povećanja krčenja šuma. Oko 35% posječenih stabala se koristi za proizvodnju papira, od čega 9 % posječenog drveća pripada drevnim šumama (https://www.sciencefocus.com/science/is-recycling-paper-bad-for-the-environment/). Zbog navedenog, ovo je jedna od glavnih tema Pariškog sporazuma (rješavanje efekata klimatskih promjena), kojeg je i BiH potpisnica. Konvencionalno izbjeljivanje drvne mase pomoću elementarnog hlora proizvodi i ispušta u prirodu velike količine hloriranih organskih spojeva, uključujući hlorirane dioksine. Reciklažom papira, boje (a time i dioksini) koje se ne recikliraju odlaze u prirodu kroz vodu ili zemljište. Dioksini su priznati kao postojani zagađivači okoline, što je međunarodno regulisano Štokholmskom konvencijom o postojanim organskim onečišćivačima. U svijetu, industrija celuloze i papira je peti najveći potrošač energije, čineći 4% ukupne svjetske potrošnje energije. U Sjevernoj Americi, odbačeni papir i karton čine otprilike 26% čvrstog komunalnog otpada na deponijama, a smatra se da kod nas čini i do 30%.

Zbog svega navedenog, ovaj inovativni projekat ima za ideju da na relativno jednostavnom primjeru pokaže kako se efikasno može smanjiti upotreba papira, a glavnu ulogu bi imale obrazovne institucije. Cilj projekta je smanjenje upotrebe papira u školskom procesu studenata Nezavisnog univerziteta Banja Luka (NUBL), čime bi se unaprijedila društvena odgovornost NUBL-a, a ujedno bi se poboljšao kvalitet životne sredine smanjenjem stvaranja papirnog otpada i uništavanja drveća koje je potrebno za izradu tog papira. Ideja projekta je predočena najodgovornijoj osobi ove institucije (rektoru NUBL-a), te je svesrdno prihvaćena. Ima vjerovatno više razloga za to, kao što je trajno rješavanje dijela papirnog otpada, ali i jer je to ekološki ispravno razmišljanje i djelovanje.

Projekat bi trebao da počne sa implementacijom već od januara 2022 godine, te bi trajao sedam mjeseci. Očekivani rezultati su da se na sasatanku sa upravom NUBL-a (okrugli sto) dogovori nova praksa o smanjenju upotrebe papira od strane studenata. Ove odluke bi se očitovale kroz smanjenje upotrebe papira u toku izrade seminarskih i drugih radova (npr. eseji). Kako kod većine starijeg nastavnog osoblja još uvijek postoji tradicionalna praksa da je “lakše čitati” štampani rad za razliku od digitalnog prikaza, predviđena je edukacija nastavnog i administrativnog osoblja ove institucije, kao i samih studenata. Sadnja sadnica crnogoričnog drveća će predstavljati “iskupljenje” društveno odgovorne kompanije (NUBL-a) zbog dosadašnje nesavjesne prakse. Promotivne majice sa nazivom projekta i logom svih uključenih organizacija (CPCD, NUBL i EID) biće podjeljene studentima i nastavnom osoblju NUBL-a. Implementacija i rezultati projekta će biti medijski promovisani na TV i radiju sa nacionalnom frekvencijom, kao i na društvenim mežama i web stranicama NUBL-a, EID-a i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske (RZKIPN).

Pin It on Pinterest