Kampanja za zaštitu i održivo upravljanje područjem prirodne vrijednosti vrelo Borak s kanjonom rijeke Lištice

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Kampanja za zaštitu i održivo upravljanje područjem prirodne vrijednosti vrelo Borak s kanjonom rijeke Lištice

Nosilac projekta

Regionalni Resursni Centar

Partner(i)

  • Udruga Centar za okoliš Horizont
  • Udruga “Pradidova stina”
  • Referentna grupa
  • Udruga Pangea
  • Ekološka udruga Lijepa naša
  • Udruga EHOO

Područje djelovanja

Široki Brijeg

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je doprinijeti povećanju površina pod zaštitom na razini Zapadnohercegovačke županije ŽZH i Federacije BiH, putem povećane informiranost javnosti o opravdanosti uspostave zaštite i održivog korištenja prirodne vrijednosti vrela Borak i kanjona rijeke Lištice na području Širokog Brijega, kao i stvaranje  zakonske i stručne osnove za pokretanje procedure zaštite vrela Borak i kanjona rijeke Lištice kroz kategoriju Spomenika prirode.

Projektom se potiče umrežavanje kompatibilnih organizacija civilnog društva na razini regije Hercegovina, utječe na jačanje kompetencija NVO-a za što veće sudjelovanje u kreiranju politika zaštite prirode na razini Zapadnohercegovačke županije ŽZH kroz donošenje Zakona o zaštiti prirode te pokretanju procedure uspostave zaštićenog područja izvora BORAK s kanjonom rijeke Lištice u kategoriju Spomenika prirode na području Širokog Brijega. Izradom Zakona za zaštitu prirode i pokretanjem procedure zaštite lokaliteta BORAK, organizacije civilinog društva doprinose implementaciji zacrtanih strateških ciljeva u dokumentima (Prostorni plan ŽZH, KEAP ŽZH, Strategija razvoja Grada Široki Brijeg, LEAP Širokog Brijega).

Ciljne skupine su prevashodno lokalne vlasti u Širokom Brijegu, nadležno županijsko Ministarstvo prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i športa ŽZH, vijećnici u skupštini ŽZH, Federalno ministarstvo turizma i okoliša, gospodarstvenici, NVO-e i lokalno stanovništvo.

Ova zagovaračka kampanja ima dugoročno rješenje problema jer će osigurati stalnu zaštitu izvorišta “BORAK” i kanjona rijeke Lištice kao Spomenika prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (SN FBIH 33/03) i međunarodnim kriterijima (IUCN). Kroz projekt će se osigurati dugoročno upravljanje vodnim resursom rijeke Lištice te osigurati kontinuiranu opskrbu stanovništva Širokog Brijega pitkom vodom s izvorišta BORAK.

Saradnjom i uključivanjem Agencije za europske integracije na razini ŽZH stvorit će se uvjeti za lakše povlačenje EU sredstva, i koja je već provela implementaciju turističkog projekta uređenja lokaliteta Borak.

Ostvarenjem postavljenih ciljeva stvorit će se rodna uključivost, te povjerenje u rad NVO-a kroz poboljšanu komunikaciju na relaciji NVO-a i općinskih, županijskih i federalnih nivoa.

Pin It on Pinterest