JU „Treća osnovna škola“ Ilidža

Naziv škole i mjesto

JU „Treća osnovna škola“ Ilidža

Osnovne informacije o školi

Broj učenika: 648,
Broj odjeljenja: 28,
Ukupan broj osoblja: 61 (nastavno osoblje 47, nenastvano osoblje 14)
JU „Treća osnovna škola“ Ilidža nema područne škole

Eko koordinator/ica škole

Sanela Mustafić, nastavnica Biologije

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Otpad
  • Energija
  • Voda
  • Školsko dvorište
  • Medijska promocija škole

Početno stanje u oblasti unapređenja

Javna ustanova „Treća osnovna škola“ Ilidža je jedna od rijetkih škola koja ima privilegiju da je smještena u naselju Pejton, okružena parkovima i zelenilom. Kao jedna od 11 osnovnih škola s područja Ilidže, izdvaja se po cjelokupnom ambijentu u koji je škola smještena, te miru i tišini koji se osjeća na svakom koraku naše školske zajednice. Učenici naše škole, zajedno s nastavnicima, u proteklom periodu uradili su niz aktivnosti na jačanju ekološke svijesti, kako samih učenika, tako i svih članova našeg kolektiva. Svjesni da izgradnja ekološke svijesti ne može nastati preko noći i da je to dugotrajan proces koji zahtijeva određene korake, spremni smo intenzivno raditi da bi našu viziju i realizovali.

U okviru Projekta „Misli o prirodi“ naša Škola želi unaprijediti stanje u oblastima: Otpad, Energija, Voda, Uređenje školskog dvorišta i Medijska promocija škole.

1. Otpad

Škola je mjesto odakle pozitivne promjene kreću i gdje se, najprije, i vide. Podići svjesnost o očuvanju našeg životnog okruženja je naša misija, a sada imamo priliku da to podignemo na jedan viši nivo, gdje bismo u sve aktivnosti uključili učenike i roditelje, kao i lokalnu zajednicu. U ovoj oblasti, što potvrđuju rezultati ankete i analiza popunjenih upitnika od strane učenika, roditelja i nastavnika, stanje je prilično dobro, ali škola želi učiniti mnogo više. Učenici će u svojim učionicama odvajati otpad u posude koje će sami izraditi sa voditeljima sekcija i razrednicima. Planirana je nabavka posuda za odvajanje otpada u holu škole. Što se tiče školskog dvorišta, škola posjeduje kontejnere za odvajanje otpada, za papir i kartonsku ambalažu, plastiku i staklo. Između ostalog, planirana je i nabavka kompostera za organski otpad. Prioritetni cilj je razvijati i osnaživati kod učenika svijest o očuvanju životne sredine i obnovljivim izvorima energije.

2. Energija

Početno stanje u ovoj oblasti je zadovoljavajuće. Škola je u okviru Akcionog eko plana predvidjela nabavku štednih sijalica za učionice i kabinete, te štednih reflektora za školsko dvorište i sportsku salu. U ovom trenutku najveći problem škola ima sa zagrijavanjem školskog prostora. Naime, škola je izgrađena 1965. godine i objekta škole nema toplotnu i krovnu izolaciju. S obzirom da je škola ušla u projekat UNDP-a i da će uskoro početi radovi na utopljavanju, raduje nas činjenica da ćemo ovaj problem riješiti.

3. Voda

Kako smo Vas već informisali, škola je u proteklom periodu uradila realizovala niz aktivnosti koje će doprinijeti uštedi vode. Urađena je rekonstrukcija sanacija vodovodne mreže i mokrih čvorova, te su računi za potrošnju vode sada mnogo manji.

4. Školsko dvorište

JU „Treća osnovna škola“ Ilidža posjeduje veliki prostor u školskom dvorištu koji nije adekvatno iskorišten. Naše aktivnosti u okviru Projekta bile bi usmjerene, kada je riječ o uređenju školskog dvorišta, na realizaciju ciljeva i zadataka koji bi uključivali više segmenata ekoloških standarda. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju u svijetu uzrokovanu pandemijom Covid-19, cilj je spojiti psiho-fizički razvoj djeteta koristeći ekološke resurse. Konkretno, naš cilj je kreirati i osposobiti „Eko-učionicu“ u kojoj bi učenici svakodnevno provodili određeni dio vremena i u kojoj bi se realizovali časovi i određene nastavne i vannastavne aktivnosti. Boravak na otvorenom i na čistom zraku, u Eko-učionici okruženoj botaničkom baštom, načini su da ostvarimo te ciljeve. Učenicima bi se kroz realizaciju različitih aktivnosti ukazivalo na značaj očuvanja prirode, kao i njegovanje i očuvanje različitih vrsta biljaka. Naime, u školskom dvorištu imamo različite biljke i stabla te planiramo da učenici, na časovima Biologije i Ekološke sekcije na svaku vrstu istaknu pločicu s natpisom, te da brinu o njima.

5. Medijska promocija škole

Naša škola je, do sada, aktivnosti u oblasti ekologije promovisala, među učenicima, roditeljima i nastavnicima, u okviru manifestacija, školskih priredbi , dana otvorenih vrata i putem web stranice škole.Učešće u realizaciji Projekta „Misli o prirodi“ omogućit će da naša škola promoviše primjere dobre prakse u našem okruženju i šire. Promovisanje ekološke osvještenosti i promovisanje takvog načina života, koristilo bi našoj školskoj zajednici, našim učenicima i roditeljima. Ovakav projekat ne samo da će pomoći našim učenicima da nauče kako da postanu odgovorni prema prirodi, već i da postanu savjesni i odgovorni građani našeg grada, države i planete. Činjenica da su članovi Eko odbora predstavnici iz Vijeća roditelja, predstavnici lokalne zajednice i Općine Ilidža, te komunikacija sa firmama, organizacijama i institucijama u Kantonu Sarajevo, omogućit će nam da aktivnosti koje ćemo realizovati u okviru Projekta“Misli o prirodi“ promovišemo u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Pin It on Pinterest