JU „Srednja tehnička škola“ Tešanj

Naziv škole i mjesto

JU „Srednja tehnička škola“ Tešanj

Osnovne informacije o školi

JU “Srednja tehnička škola” u Tešnju je osnovana 1997 godine. Broji oko 700 učenika koji su raspoređeni u 29 odjeljenja i šest različitih odsjeka četverogodišnjeg školskog obrazovanja i to: ekonomski, građevinski, mašinski, elektotehnički, medicinski i farmaceutski. Ima 75 uposlenika i to 48 stalno uposlenih i 27 spoljnih saradnika.

Eko koordinator/ica škole

Ibrahimović Muris, profesor biologije i hemije a zaposlen na mjestu predavača hemije

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Otpad
  • Energija
  • Školsko dvorište

Početno stanje u oblasti unapređenja

U svim pobrojanim oblastima mi smo već napravili određene korake ka unapređenju, naravno to nije dovoljno i moramo nastaviti još više da radimo na unapređenju tih oblasti.

Kada je u pitanju voda, potrebno je da nastavimo sa zamjenom već postojećih vodokotlića i slavina. Naime, mi smo već uradili renoviranje određenog broja učeničkih mokrih čvorova i pri tome ugradili dvodjelne vodokotliće i štedne česme (na pritisak). Imamo potrebu da nastavimo sa renoviranjem i ugradnjom sanitarija kojima ćemo štedjeti vodu.

Kada je u pitanju otpad, situacija je takva da naša škola već sarađuje sa komunalnim preduzećem pri razdvajanju otpada. Akcenat je stavljen na PET ambalažu jer smo zaključili da dominira u našem, školskom otpadu. Kante za razdvajanje otpada je postavilo komunalno preduzeće u krugu naše škole i brine za odvoz istog. Mi imamo potrebu nabavke većeg broja manjih i većih kanti za otpad koje bi postavili po školskoj zgradi kao i u samom školskom dvorištu a posebno u našem parkiću.

Takođe, mi smo već započeli zamjenu starih rasvjetnih tijela LED rasvjetom i imamo potrebu da to nastavimo uz vašu pomoć. Naročito nam je potrebna pomoć u zamjeni običnih ventila na radijatorima novim termoregulacionim. To se iz slika dobro vidi.

Na svoje školsko dvorište smo naročito ponosni jer je ono, mislim jedinstveno ne samo na našem kantonu već i šire. Željeli bi da i vi budete dio te priče tako što ćete nam pomoći da ga u potpunosti završimo. U njemu već imamo instaliranu solarnu (pametnu) klupu i solarno drvo kojim promovišemo upotrebu obnovljivih izvora energije koji su naša budućnost. Potrebna su nam određena sredstva da svoju stazu za šetnju završimo i kompetan park stavimo u funkciju. Sve projektne aktivnosti naša škola medijski poprati preko društvenih mreža, web stranice škole i youtube kanala profesionalnim uradcima.

Pin It on Pinterest