JU „Srednja škola za okoliš i drvni dizajn“ Sarajevo

Naziv škole i mjesto

JU „Srednja škola za okoliš i drvni dizajn“ Sarajevo

Osnovne informacije o školi

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn jedna je od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo. Objedinjuje dvije struke: šumarsku i drvoprerađivačku. Nastanak škole vezuje se za austrougarski period vladavine u BiH i 1889. godinu.

U školskoj 2020/21. godini ima 389 učenika (262 muških i 127 ženskih) raspoređenih u 17 odjeljenja. Uposlenih ima 55, nastavno osoblje 37 i nenastavno 18. Škola nema područne škole ali ima zaseban objekat u kojem je školska radionica i edukativnu površinu u rasadniku “Sokolović Kolonija“. Direktor škle je Muamer Muratović, prof.

Eko koordinator/ica škole

Admir Ibričić, prof historije

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

Akcionim eko planom odabrane su teme:

  • Voda i
  • Energija

a od dodatnih tema:

  • biodiverzitet i
  • školsko dvorište.

Integracija okolišnih tema
Saradnja sa lokalnom zajednicom
Medijska promocija okolišnih/ekoloških aktivnosti.

Početno stanje u oblasti unapređenja

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo je 27. novembra 2019. godine ušla u najveći međunarodni licencirani program “EKO ŠKOLE BiH” – program edukacije u oblasti zaštite okoliša.

U školskoj 2019/20. godini realizirano je dugo očekivano utopljavanje škole i estetski izgled objekta – fasade.

U školskoj 2020/21. godini u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska i sredstvima škole želimo urediti sljedeće oblasti:

 

  • Voda – Želimo dotrajale česme zamjeniti novim potisnim česmama radi uštede vode.
  • Energija – Postojeće sijalice planirano je zamijeniti sa led sijalicama kojima će se omogućiti ušteda potrošnje električne energije.
  • Biodiverzitet – Zbog blizine Vilsonovog šetališta i dječijeg parka koji je uz samo školu odlučili smo se da formiramo Edukativnu površinu za naše učenike i posjetioce ovih pomenutih lokacija
  • Dvorište – Školski objekt nema puno prostora zbog specifičnosti situacije gdje se nalazi, odlučeno je da se ovaj prostor obogatiti zelenilom zidom.

Pin It on Pinterest