JU “Srednja elektrotehnička škola” Sarajevo

Naziv škole i mjesto

JU “Srednja elektrotehnička škola” Sarajevo

Osnovne informacije o školi

 • Broj učenika: 563
 • Broj uposlenika je 67, a od toga:
  • Uprava-2 uposlenika
  • Profesora-48
  • Administracija-6
  • Tehničko osoblje-11
 • Područnih škola: Nema

Eko koordinator/ica škole

Sadžida Džigal, profesor Laboratorijskog rada

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

 • Otpad
 • Biodiverzitet
 • Školsko dvorište – energija

Početno stanje u oblasti unapređenja

OTPAD
Trenutno u krugu škole imamo tri kontejnera za odlaganje otpada, te veći broj kanti od 20 litara koje su raspoređene po svim razredima. Otpad se ne odvaja kako u dvorištu, tako i unutar škole.

Nabavka
Cilj nam je da kroz projekat nabavimo 5 kanti za selektivno odlaganje otpada u dvorištu škole 240 l u pet boja (plava, žuta, crvena, zelena, crna). Kante bi postavili na već postojeće uređeno mjesto za kontejnere, i time bi stvorili uslove za odvojeno sakupljanje otpada, a iz kante za biootpad bi koristili otpad za kompostiranje u komposteru koji će biti u dvorištu škole. Također bi kroz projekat nabavili kante za selektivno odlaganje otpada 120 l u pet boja (plava, žuta, crvena, zelena, crna) koje bi postavili u dvorištu škole kako bi mogao odvojeno sakupljati otpad.

Na tri sprata i u prizemlju u hodnicima bi kroz projekat nabavili i postavili 15 kanti za selektivno odlaganje otpada unutar škole (kante plave 4 kom, kante žute 4kom, kante crvene 4 kom, kante zelene 3 kom) kako bi učenici i osoblje škole na svakom spratu odvajali otpad. Na fotografijama su mjesta na koja postavljamo setove kanti za selektivno odlaganje otpada.

Dodatak
Iz školskih sredstava će u narednom periodu da se kantama opremi i drugo krilo škole.

BIODIVERZITET
U krugu škole je velika zelena površina sa dosta niskog i visokog rastinja, te bjelogoričnog i crnogoričnog drveta. Dvorište zahtijeva temeljnije uređenje (čišćenje, sječa korova i trnja, uređenje i briga oko zelene površine, postojećih sadnica i drveća). Jedan dio zelene površine uz cestu je potpuno nezaštićen i tu je direktno ugrožen biodiverzitet oko škole.

Nabavka
Cilj nam je da kroz projekat nabavimo i posadimo živu ogradu (fotografije ispod) sa pripadajućim radovima hibiscuc sisiacus dužine 50 m.

Ova živa ograda bi bila odlična zaštita dijela biodiverziteta oko škole od štetnih izduvnih gasova automobila, bila bi vrlo korisna fizička zaštita zelene povšrine oko škole, a sa estetskog aspekta bi odavala puno ljepšu sliku cijelog područja.

Također nam je cilj da u dvorištu škole kroz projekat nabavimo i postavimo komposter tip SILO 650 litara, dimenzija 1250X1250X720mm, od reciklirane plastike poluotvorenog tipa. Time bi se stvorili uslovi da samostalno pravimo kompost koji bi koristili za naše biljke u krugu i unutar škole.

Dodatak
Iz školskih sredstava će se instalirati još najmanje jedan komposter u dvorištu škole. Na fotografiji lijevo je mjesto gdje će biti postavljen komposter.

ŠKOLSKO DVORIŠTE, ENERGIJA
Naše školsko dvorište je veliki prostor na kome učenici najviše borave za vrijeme odmora između časova , kao i za vrijeme pred početak smjena. Većina učenika koristi mobilne telefone. Veoma često se dešava da učenici trebaju nadopuniti baterije za mobilne telefone, za što baš i nemaju puno mogućnosti u prostorijama škole. Nedostaje i mjesta za sjedenje u krugu škole, tako da bi postavljanje solarne klupe bilo vrijedno iz više aspekata- dobijamo dodatan prostor za sjedenje i izvor obnovljive energije, čime se štedi električna energija.

Nabavka
Cilj nam je da se kroz projekat nabavi , transportuje i montira solarna klupa EASYBENCH DOUBLE sa:
4 USB utičnice,
1 fotonaponski panel 20 W Victron energy,
1 MPPT regulator 10 A Victron energy
1 GEL Akumulator 65 Ah Victron energy
Klupa podržava punjenje 4 mobitela ili računala putem USB i LED rasvjetu.

Klupa je izrađena od pocinčanog čelika i Fundermax obloga te je otporna i na najekstremnije vremenske uvjete.

Pin It on Pinterest