JU OŠ „Vuk Karadžić“ Trebinje

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Trebinje

Osnovne informacije o školi

Obrazovno-vaspitni program realizuje se u dva objekta: školska zgrada u ul.Miloša Crnjanskog br.4 i područno odjeljenje Petrovo Polje. Oba objekta u potpunosti zadovoljavaju uslove za neometano izvođenje nastave. Imamo 38 odjeljenja (32 odjeljenja u centralnoj školi i 6 u područnom odjeljenju). Ukupan broj učenika je 784 (741 učeniku u centralnoj školi i 43 učenika u područnom odjeljenju), 431 dječak i 353 djevojčice.

U školi je zaposleno 86 radnika, od kojih je 21 nastavnik razredne nastave, 39 nastavnika predemetne nastave. U upravi škole su direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnici (pedagog, psiholog, logoped, bibliotekar), sekretar, računovođa. Pomoćno – tehničko osoblje su: domari, noćni čuvar, ložači, higijeničarke. Svi zaposleni svojim savjesnim i blagovremenim obavljanjem poslova doprinose kvalitetnom funkcionisanju škole.

Eko koordinator/ica škole

Maja Malovrh

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Biodiverzitet

Početno stanje u oblasti unapređenja

Oblasti koje želimo da unaprijedimo su: „Voda“ i „Biodiverzitet“.

Na sastanku Eko odbora, održanom dana 12.02.2021.godine jednoglasno su usvojeni Akcioni eko planovi.

Akcioni eko plan škole kreirao je Eko odbor u saradnji sa ostalim osoblje.

Pri izradi Akcionog plana vodilo računa o:

  1. logičkim i ostvarljivim ciljevima
  2. jasnim aktivnostima
  3. mjerljivim rezultatima
  4. nosiocima aktivnosti koji treba da su usklađeni sa planiranim aktivnostima
  5. načinu praćenja, da bude vremenski definisan i standardizovan u odnosu na prirodu aktivnosti.

Oblast „Voda“ – cilj nam je da ugradnjom štednih slavina pospješimo štednju vode, smanjimo troškove plaćanja i promjenimo dotrajale slavine.

U okviru oblasti „Biodiverzitet“ i aktivnosti koje planiramo da realizujemo želimo da obogatimo i uljepšamo naš školski parkić, kao i samu unutrašnjost škole.

Pin It on Pinterest