JU OŠ „Sveti Sava“ Dubrave, Gradiška

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Sveti Sava“ Dubrave, Gradiška

Osnovne informacije o školi

Škola broji ukupno 306 učenika. Zaposleno je ukupno 55 radnika od čega 34 nastavnika. Osim centralne škole u Dubravama škola ima još dvije područne škole i to devetorazrednu u Lamincima i petorazrednu u Novom Selu.

Eko koordinator/ica škole

Tatijana Moskaljuk, nastavnik biologije

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Energija
  • Školsko dvorište (uključujući i otpad)

Početno stanje u oblasti unapređenja

  • U oblasti vode, stanje u školi je prilično uređeno, odnosno u poslednjih pet godina su sanirani svi mokri čvorovi u centralnoj i područnoj školi u Lamincima. Obe ove škole koriste kvalitetnu vodu iz gradskog vodovoda. U tim školama će se kroz projekat posebna pažnja posvetiti štednji vode i edukacijama o značaju vode. U područnoj školi u Novom Selu ( broji 6 učenika ), koja se vodom snabdijeva pomoću hidrofora, a objekat škole je izgrađen 1959. godine stanje je nešto lošije. Posebna pažnja će se posvetiti ispravnosti vode, kroz hemijske i bakteriološke analize, te edukaciji učenika.
  • U oblasti energije akcenat će biti stavljen na štednju energije putem zamjene rasvjetnih tijela, kao i edukacije učenika iz ove oblasti. Objekti centralne školi i PO Laminci se zagrijavaju preko centralnog grijanja na čvrsto gorivo (drvo), stanje kotlovnica i instalacija je potrebno unapređivati. Naime trenutno su još u funkciji, ali se radi o zastarjelim sistemima, za čiju sanaciju su potrebnija veća sredstva. U PO Novo Selo se koristi jedna učionica i zagrijava putem kamin peći u koju se takođe loži drvo.
  • Oblast školsko dvorište i otpad želimo kroz ovaj projekat značajno unaprijediti, te smo akcenat stavili na ovu oblast. Prilično uređeno školsko dvorište želimo upotpuniti jednom otvorenom učionicom. Naša „Zelena učionica“ ima idealnu lokaciju pored objekta centralne škole, te će služiti za razne namjene, a posebno u ova epidemiološki rizična vremena. Dobar dio nastave će se moći izvoditi u otvorenoj učionici, kao i niz drugih aktivnosti. Pored toga posebnu pažnj ćemo posvetiti razvrstavanju otpada i kompostiranju, te edukacijama iz ove oblasti.

Pin It on Pinterest