JU OŠ Kočerin Široki Brijeg

Naziv škole i mjesto

JU OŠ Kočerin Široki Brijeg

Osnovne informacije o školi

Osnovna škola Kočerin broji 262 učenika. Uz centralnu školu, škola ima i 3 područne škole. Nastava se odvija u jednoj smjeni. U neposrednom nastavnom procesu je 28 učitelja razredne i predmetne nastave. U upravi škole, stručnoj službi i knjižnici uposleno je 7 djelatnika. Na održavanju čistoće i školskih objekata radi 7 djelatnika.

Eko koordinator/ica škole

Željka Soldo, učitelj biologije i kemije
Iva Kvesić, pedagog

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Otpad
  • Biodiverzitet

Početno stanje u oblasti unapređenja

U sklopu projekta Misli o prirodi naša škola se odlučila za dvije oblasti, otpad i biodiverzitet. Sto se tiče otpada, naša škola nema velikih problema s otpadom i dovoženjem i odvoženjem otpada. najveći su problem nepraktične kante za otpad koje se nalaze u učionicama, pa smo u sklopu ovog projekta odlučili i to promijeniti. Potaknuti raznim projektima koji su prije svega motivacija za sve učenike, odlučili smo u školi napraviti Eko učionicu. Učionicu koja bi prije svega bila motivacija učenicima za rad na području ekologije. Učionica koja bi budila znatiželju i drugim učenicima i poticaj za rad. Učionica koja bi u suradnji s lokalnom zajednicom promovirala rad , trud i brigu o okolišu u našem mjestu.

OTPAD – kante za otpad, neprimjerene i nepraktične

BIODIVERZITET – Eko učionica – nema uvjeta za izvođenje bilo kakve nastave, bez zavjesa, zidovi uništeni, posljednjih godina služi kao odlagalište.

Pin It on Pinterest