JU OŠ „Ivo Andrić“ Banja Luka

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Ivo Andrić“ Banja Luka

Osnovne informacije o školi

Škola ima 975 učenika i 73 nastavna radnika (od toga 27 nastavnika razredne nastave i 46 nastavnika predmetne nastave). Učenici su rasporedjeni u 40 odjeljenja od 1. do 9. razreda. Nema svoje područne škole. U školi je zaposleno 15 pomoćno-tehničkih radnika, te 9 u upravi i stručnih saradnika.

Eko koordinator/ica škole

Azra Begović – Mačkić, prof. razredne nastave (do maja 2021.)
Ratko Knežić, prof. biologije

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Energija
  • Integracija ekoloških tema
  • Saradnja sa lokalnom zajednicom
  • Medijska promocija eko aktivnosti

Početno stanje u oblasti unapređenja

Nakon procjene stanja unutar same Škole, primijećeno je da su u toaletima za učenike česme dotrajale, te da je njihova opravka sve češća. Curenjem vode nastale su manje mrlje oko samih česmi koje izgledom podsjećaju na buđ, nastalu pod uticajem vode. Takođe, uzimajući u obzir da u školskoj fiskulturnoj sali imamo mogućnost za korištenje i tople i hladne vode, želimo učenicima omogućiti da je nesmetano koriste. Česme koje već postoje nisu dugo vremena mijenjane. U učeničkim toaletima, česme su vrlo nepraktične za korištenje najmlađim učenicima (teško im je da ih odvrnu ili zavrnu), što doprinosi povećanju računa za vodu.

Sljedeće što je uočeno, jeste je u učionicama neonska rasvjeta sa kojom sve češće imamo problema. Cijevi ne proizvode više odgovarajući kvalitet i intenzitet svjetla, lampe često trepere ili proizvode zvukove koji učenicima odvlače pažnju. Zbog veličine same škole, te velikog broja učionica, ovakvi kvarovi – iako su prioritet, često trebaju dugo vremena da svi budu riješeni. Pokazalo se i da mješavina neonskog svjetla i prirodne svjetlosti utiče i na količinu informacija koje učenici mogu pročitati sa tabli u određenom vremenskom periodu u toku dana (u predvečerje se dio tabli ne vidi iz posljednjih klupa zbog „lomljenja“ svjetlosti).

U hodnicima postoje mjesta za odmor samih nastavnika. Hodnici su prva mjesta na kojima moramo paliti i zadnja na kojima gasimo rasvjetu. U njima, na žalost, nemamo štedne sijalice, što doprinosi količini novca koju izdvajamo i za ove račune, a to bismo voljeli promijeniti.

Korekcijom ova dva aspekta u našem školskom prostoru, Vode i Energije, smatramo da bismo doprinijeli ekonomskoj uštedi, ali i estetskom izgledu samih učionica i toaleta. Želimo da svaka prostorija bude prijatna i ugodna, „za oko“ ali i boravak naših vrijednih đaka.

Da bismo sve ove aktivnosti uspješno implementirali, odlučili smo se intenzivirati saradnju sa lokalnom zajednicom, te pojačati aktivnosti upućene ka medijima. Kao prvi korak u dodatnim naporima na razvoju ekološke svijesti kod zaposlenih i samih učenika, integrisaćemo zanimljive radionice i Eko časove u svoj redovni plan i program, počevši već od sljedeće školske godine.

Pin It on Pinterest