JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo

Osnovne informacije o školi

Osnovna škola „Hasan Kikić“ nalazi se u sarajevskom naselju Gorica, općina Centar. Broji 393 učenik/ca, raspoređenih u 19 odjeljenja. Nastavno osoblje danas čini 31 nastavnik/ca i profesora, a sa stručnim saradnicima i ostalim zaposlenicima činimo jedan vrijedan tim od 51 zaposlenika.

Od mnogobrojnih priznanja i nagrada posebno se izdvaja Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, koju je škola dobila za dugogodišnji nastavni i vannastavni rad, te širi društveni angažman u društvenoj zajednici, kao i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira za 2019. godinu.

Eko koordinator/ica škole

Admira Hrelja, dipl. socijalna radnica

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Energija
  • Biodiverzitet

Početno stanje u oblasti unapređenja

Na osnovu Izvještaja o analizi upitnika za ocjenu stanja okolišne/životne sredine škole i sagledanih stvarnih potreba škole u okviru projekta „Misli o prirodi!“ kroz komponentu EKO škola stanje okoliša u JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo neophodno je unaprijeditiu okviru sljedećih oblasti:

OBLAST VODA: U školskim toaletima zidne baterije/česme/ i vodokotlići su dotrajali, voda kaplje i curi, što rezultira neracionalnom potrošnjom vode i povećanim računima. Neophodno je osigurati 12 zidnih baterija za potrebe školskih toaleta, te nabavku i ugradnju 16 vodokotlića sa visokom montažom; kao i VALVEX ventila kako bi se osigurala ušteda ovog resursa.

OBLAST ENERGIJA: Na objektu školske sale prozorski profili su dotrajali, što dovodi do gubitka toplote. U okviru projekta neophodno je osigurati nove prozorske profile za objekat školske sale kako bi osigurali energetsku efikasnost na kompletnom objektu škole što će dovesti do uštede energenata, ali i sigurnosti svih korisnika predmetnog prostora.

Za potrebe sanacije dotrajalih drvenih prozorskih profila na objektu školske sale neophodno je osigurati:

– 9 komada jednokrilnih PVC prozora ventus sa ragno mehanizmom, 5 komora, 750×750
– nabavka i ugradnja fiksne PVC stijene sa ventilacijskim otvorom, 5 komora, 750×750
– aluminijska okapnica 16,30 md rs 33 cm

OBLAST BIODIVERZITET: Zbog nedostatka sredstava resurs školske EKO učionice /učionica u srcu škole na otvorenom/ je nedovoljno neiskorišten. Dotrajale drvene klupe, neoznačene biljne vrste, nepostojanje EKO staze, neiskorišten botanički kutak samo su neki od razloga za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Uzimajući u obzir značaj ovog projekta vjerujemo da ćemo zajedno sa prijateljima i partnerima projekta povećati vidljivost škole u lokalnoj zajednici kao ustanove koja brine o stanju okoliša i doprinosi njegovom očuvanju.

Pin It on Pinterest