JU OŠ „Branko Ćopić“ Prnjavor

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Branko Ćopić“ Prnjavor

Osnovne informacije o školi

Javna ustanova Osnovna škola „Branko Ćopić“ Prnjavor formirana je 1.7.1985. godine razdvajanjem OŠ „9. MAJ” na dva OUR-a. U sastavu škole osim matične nalaze se i područne škole u Štrpcima i Donjim Štrpcima. U školi je zaposleno 76 radnika, a trenutno je pohađa 731 učenik.

Eko koordinator/ica škole

Jelena Radivojević Stupar, školski psiholog

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

Škola je osmislila četiri akciona plana (voda, otpad, energija i biodiverzitet) kroz koje želimo unaprijediti mnoge oblasti rada škole kao što su: edukacija učenika, edukacija roditelja, opremljenost škole savremenim učilima, školsko dvorište i rasvjetna tijela.

Početno stanje u oblasti unapređenja

Edukacija učenika
Škola godinama unazad realizuje projekte iz oblasti ekologije čijim aktivnostima učenici gotovo svakodnevno prolaze neformalne vidove edukacije: rad ekoloških sekcija, kreativne radionice, obilježavanje ekoloških datuma, svakodnevno razdvajanje otpada, vršnjačku edukaciju i dr.

Edukacija učenika je kontinuiran proces koji se stalno mora prilagođavati potrebama i interesovanjima novih generacija. Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja životne sredine jedan je od zadataka osnovnog vaspitanja obrazovanja definisan Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS broj 44/17) i prožima se kroz nekoliko predmeta kao što su: Moja okolina, Poznavanje prirode, Biologija, Hemija, Geografija, VROZ i dr. Vaspitni rad u odjeljenjskoj zajednici je prostor u kom odjeljenjske starješine i stručni saradnici kod učenika podstiču razvoj ključnih kompetencija, a tokom školovanja samo ekologiji je posvećeno 20 časova.

Poznato je i da učenici najbolje uče iz aktivnosti u kojima aktivno učestvuju. Trudimo se da rad škole što više organizujemo na način da učenici ne budu samo neaktivni primaoci znanja, već da im obezbijedimo prostor u kom će oni biti aktivni učesnici procesa vaspitanja i obrazovanja kroz osmišljavanje promotivnih materijala, izradu ukrasnih i praktičnih predmeta, osmišljavanje i vođenje aktivnosti i dr.

Edukacija roditelja
Tokom školske godine realizuju se minimum četiri roditeljska sastanka po odjeljenju, gdje se kroz realizaciju stručnih tema ostavlja prostor za edukaciju roditelja iz svih oblasti pa i ekologije. Pored toga, u našoj školi se realizuju brojne aktivnosti u saradnji sa roditeljima: izrada kreativnih čestitki, sadnja cvijeća, prikupljanje PET ambalaže…

Smatramo da je roditelje potrebno informisati o stanju životne sredine u BiH, kao i o ekološkom aktivizmu, te ih potaknuti da se aktivno uključe u poboljšanje trenutne situacije. Neophodno je da škola i roditelji kao partneri dogovaraju zajedničko djelovanje na razvoju životnih vještina i zdravih stilova života (zašto naučiti djecu štednji struje i vode, zašto ne dovoziti djecu automobilom u školu, zašto praviti zdrave užine, zašto kupovati lokalne prozvode, koristiti višekratne flašice za vodu , i sl.).

Opremljenost škole savremenim učilima
Centralna škola raspolaže sa 14 učionica od kojih su tri opremljene televizorima, a druge četiri projektorima. PO Štrpci raspolaže sa sedam učionica od kojih je jedna opremljena televizorom i jedna projektorom. PO Podgajci raspolaže sa dvije učionice bez televizora i projektora. Od ukupno 23 učionice, 14 učionica ne zadovoljava potrebe izvođenja savremene multimedijalne nastave koja je krajnji cilj svake škole prilagođene potrebama današnjih učenika.

Opštepoznato je da opremanje škola savremenim didaktičkim medijima i njihova adekvatna pedagoško-metodička primjena u svim vidovima nastave i oblicima rada, doprinosi motivaciji učenika u toku sticanja znanja, podstiče pažnju na suštinu sadržaja, pomaže u trajnosti i primjeni stečenog znanja.

Kako bismo unaprijedili kvalitet nastave i vannastavnih aktivnosti godinama unazad škola se trudi da kroz donacije, projekte i prodaju PET ambalaže opremi što više učionica kompjuterima, televizorima i projektorima.

Školsko dvorište
U dvorištima centralne škole i PO Štrpci posađeni su voćnjaci i gredice sa začinskim i ljekovitim biljem, kako bi učenici na praktičan način učili o biodiverzitetu. Edukativne table koje sadrže osnovne informacije o biljkama su dotrajale i treba ih zamijeniti. Pored toga, kako bismo dodatno unaprijedili nastavu poznavanja prirode u centralnoj školi, želja nam je da u školskom dvorištu pored gredice sa začinskim i ljekovitim biljem formiramo i gredice sa povrćem za svako odjeljenje od 2. do 5. razreda.

U dvorištima centralne škole i PO Štrpci tokom prošle godine radnici škole su izradili poligone za fizičku i mentalnu aktivnost učenika. Prilikom izrade koristili su stare grede i gume kako bi dodatno ukazali na važnost reciklaže. Poligone je potrebno dopuniti i obnoviti dijelove koji su se oštetili ili izbrisali.

Rasvjetna tijela
Priје izrade Akcionog plana urađen je uvid u stanje rasvjetnih tijela centralne škole i PO štrpci. U učionicama, hodnicima i kancelarijama centralne škole postavljeni su lusteri sa neonskom rasvjetom. Zbog uštede energije, svaki luster sadrži dvije od četiri moguće neonske sijalice. U toaletima su lusteri sa običnim sijalicama. U učionicama, hodnicima i kancelarijama PO Štrpci nalaze se lusteri sa po dvije neonske sijalice od 120cm od kojih je zbog uštede jedna postavljena. U toaletima u PO Štrpci postavljeni su lusteri sa LED sijalicama.

Pin It on Pinterest