JU OŠ „Blagaj“ Blagaj, Mostar

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Blagaj“ Blagaj, Mostar

Osnovne informacije o školi

Osnovnu školu „Blagaj“ trenutno pohađa 257 učenika. Broj nastavnovnog i nenastavnog osoblja škole je 37. Pored centralne škole imamo i Područnu školu Vranjevići koju pohađaju učenici razredne nastave u kombinovanim odjeljenjima.

Eko koordinator/ica škole

Sanita Jazvin, pedagogica škole

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Otpad
  • Voda
  • Uređenje školskog dvorišta
  • Integracija okolišnih tema

Početno stanje u oblasti unapređenja

U oblasti otpad, početno stanje nije zadovoljavajuće.

Trenutno se otpad ne selektira u za to predviđene posude (npr. plastika, staklo, papir, baterije). Komunikacija sa operaterima za prikupljanje papira bi mogla biti na većem nivou, što planiramo unaprijediti AEP.

Sa potrošnjom vode i očitavanjem vodomjera, do sada nisu upoznati učenici škole. Edukativne aktivnosti i rad na osviještavanju o potrošnji vode i značaju okoliša uopšte realizovane su i ranije, što sada planiramo raditi intenzivnije.

Školsko dvorište je dotrajalo i potrebna mu je totalna rekonstrukcija i preuređenje. Sadnice koje smo ranije sadili nisu uspijevale zbog neadekvatnog sistema za zalijevanje.

Pin It on Pinterest