JU OŠ Ante Brune Bušića Rakitno, Posušje

Naziv škole i mjesto

JU OŠ Ante Brune Bušića Rakitno, Posušje

Osnovne informacije o školi

Naša škola, pored centralne škole u Poklečanima, ima jednu područnu četverorazrednu školu u Sutini. U školskoj 2020./2021. nastavu pohađa 213 učenika raspoređenih u 15 odjela. Škola ima 34 zaposlenika od kojih je 27 učitelja i stručnih suradnika te 7 administrativnog i pomoćnog osoblja.

Eko koordinator/ica škole

Dijana Mikulić, učitelj hrvatskog jezika/knjižničar

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Otpad
  • Voda
  • Energija
  • Biodiverzitet
  • Školsko dvorište
  • Integracija ekoloških tema/suradnja s lokalnom zajednicom/medijska promocija ekoloških tema

Početno stanje u oblasti unapređenja

1. Otpad
Upravljanje otpadom je veliki problem u našoj Školi jer nemamo odgovarajuće spremnike za razvrstavanje otpada, koševi za otpad unutar učionica su neodgovarajući. Papir za reciklažu i plastične boce prikupljene tijekom prošle godine još uvijek su u Školi što je rezultat nedovoljne komunikacije s lokalnim komunalnim poduzećem za zbrinjavanje otpada, ali i njihovom nezainteresiranošću za otkup. Rijetke su ekološke edukacije učenika o kroz rad u radionicama.

2. Voda
Škola se snabdjeva vodom iz jednog od prirodnih izvora i nema problema s gospodarenjem vodom, ugrađene su štedne slavine i vodokotlići te se uredno održavaju. Međutim, veliki problem mjesta je loše gospodarenje ovim prirodnim resursom tako da su brojni izvori onečišćeni i devastirani.

3. Energija
U školi se vrlo malo vodi računa o uštedi energije, tek su u nekoliko učionica ugrađene štedne žarulje, žarulje u učionicama, školskim hodnicima i predvorju škole nerijetko su upaljene tijekom cijelog dana. Škola nema ugrađen niti jedan senzor pokreta.

4. Biodiverzitet
Unutar škole je vrlo malo zelenila, biljke nisu označene. U školskom dvorištu je vrlo malo uređenih zelenih površina, zasađena su svega tri stabla koja nisu označena. Edukacije na temu zaštite biodiverziteta nisu organizirane.

5. Školsko dvorište
Na školskom igralištu nisu postavljene kante za otpad, tek na prilazu školi imamo postavljene tri veće kante, a otpad se odvozi jednom tjedno. Nerijetko ujutro zateknemo razbacan otpad. Zelene površine nisu uređene, nema zasađenih biljaka, a u školskom dvorištu nema postavljena niti jedna klupa za sjedenje. Parking je dio školskog prostora koji također nije uređen.

6. Integracija ekoloških tema/suradnja s lokalnom zajednicom/medijska promocija ekoloških tema
Ekološke teme se obrađuju na satima razrednog odjeljenja te kroz ekološku sekciju, ali nedovoljno odnosno uglavnom kroz obilježavanje određenih datuma u godini. Suradnja s loklanom zajednicom je dobra. Medijska promocija ekoloških tema svodi se na objave na facebook stranici Škole prilikom obilježavanja određenih datuma.

Pin It on Pinterest