JU OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Naziv škole i mjesto

JU OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Osnovne informacije o školi

Osnovna škola “Aleksa Šantić” postoji 74. godine, direktorica škole je gospođa Rasija Ibrahimović. Upravu i stručnu službu škole čini još 5 uposlenika. U nastavnom procesu je uposlen 71 nastavnik, a ukupan broj nenastavnog osoblja je 15.

Škola danas ima 1115 učenika, 557 dječaka i 558 djevojčica koji su raspoređeni u 49 odjeljenja. Nastava se izvodi na dvije lokacije. Jedna lokacija je objekat u ulici Branislava Nušića u Nedžarićima, a druga lokacija je područna škola na Mojmilu.

Eko koordinator/ica škole

Sabina Karović, nastavnica biologije i

Amela Ahmethodžić, učiteljica

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Otpad
  • Energija
  • Biodiverzitet
  • Školsko dvorište
  • Integracija okolišnih tema
  • Saradnja sa lokalnom zajednicom
  • Medijska promocija okolišnih/ekoloških aktivnosti

Početno stanje u oblasti unapređenja

OŠ “Aleksa Šantić” je prvi put 2005. godine, a potom i 2010. godine proglašena Eko školom. To dovoljno pokazuje koliko godina nastojimo, kroz brojne aktivnosti, raditi na razvijanju i jačanju ekološke svijesti učenika, uposlenika, roditelja i svih naših prijatelja, ali i šire.

Unutrašnji, ali i vanjski prostor škole je dovoljno veliki da smo mogli raditi i radimo na dostizanju postavljenih, određenih ciljeva na polju ekologije.

Mnogi od oblasti se realizuju godinama, tako da su postali sastavni dio svakodnevnog života i rada u školi (selektivno odlaganje otpada, prikupljanje starog papira, kartona, plastike i reciklaža, kompostiranje, kontrola potrošnje energenata i dr.), na osnovu kojih su nastali predmeti koji imaju svoju svrhu u školi ili izvan nje. Zbog brojnih aktivnosti i rezultata rada u proteklim godinama, prepoznali su nas i cijene, kako članovi lokalne zajednice, tako i šire, pa se i sami uključuju u naše aktivnosti.

Sve ovo nam daje motiv za dalji rad i zbog toga želimo planirati i realizirati i druge ideje kako bismo i na takav način ukazali ljudima na potrebu za brigu o prirodi, podstakli i druge na isto, ali i stvorili još bolje uslove za život i rad svih nas u školi.

Školsko dvorište je površine 12 886 m2 . Obogaćeno je brojnim biljnim vrstama i ukrašeno predmetima napravljenim od otpadnih materijala. No, na istom ima sadnica ruža koje su stare više od 15 godina i vrijeme je za zamjenu istih, ali u isto vrijeme ima dovoljno prostora i za sadnju novih, pa je planirana kupovina novih 50 ruža. U održavanju dvorišta učestvuju svi učenici škole, putem sekcija, na časovima Odjeljenskih zajednica, voditelj Ekološke sekcije, te pomoćno osoblje. Zbog veličine dvorišta neophodno je redovno održavanje – košenje trave, obrezivanje, kopanje, u čemu nam pomažu i domari i radnice na održavanju čistoće. Radi zaštite svih učesnika, ali i uštede vremena, od velike važnosti bi bila nabavka kopačice i makaza za obrezivanje ruža.

Dvorište posjeduje i prostor za odmor učenika, ali i svih onih koji požele da se odmore u zelenoj oazi. Izgrađene su klupe za odmor, ukrasi za škoslko dvorište, kante za otpad, ograda. Vremenske prilike, svakodnevno korištenje istih, neminovno utječe na oštećenja istih. Popravke i adaptacije se vrše u skladu s mogućnostima, te i to zahtijeva stalnu brigu kako o održavanju tako i sredstvima za održavanje (razne četke, boje, strugače boje).

Škola posjeduje komposter, ali nedovoljan za odlaganje organskog otpada koji se prikupi u dvorištu. Zbog toga bi bilo od velike važnosti proširiti i adaptirati postojeći.

Jedan od najvećih ciljeva koji želimo postići je i izgradnja edukativnog igrališta koje bi bilo prilagođeno učenicima nižeg uzrasta i djeci s poteškoćama. Edukativno igralište bi imalo višestruki značaj – socijalizacija učenika, upućivanje učenika na različitost, jedinstvo, prijateljstvo, ponavljanje i vježbanje nekih od naučenih nastavnih sadržaja, boravak na čistom zraku i još mnogo toga.

Kroz realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti, planirano je praćenje eko kalendara, obilježavanje značajnih ekoloških datuma, integracijom ekološnih tema, a na taj način i raditi na razvijanju i jačanju ekološke svijesti kako djece tako i svih osoba uključenih u život i rad škole.

Škola će nastaviti uspješnu saradnju s lokalnom zajednicom (MZ Saraj Polje i MZ Olimpijsko Selo), te svim prijateljima škole (privrednici, javne ličnosti).

Sve realizirane aktivnosti bit će objavljene na web www.osas.edu.ba i Facebook stranici škole (OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo Ekologija/Ecology), a periodično i prezentirane putem pisanih i TV medija.

Pin It on Pinterest