JU „Mješovita srednja škola Stjepana Radića“ Žabljak, Usora

Naziv škole i mjesto

JU „Mješovita srednja škola Stjepana Radića“ Žabljak, Usora

Osnovne informacije o školi

Škola je utemeljena 1994. godine. Odlukom Skupštine ZE-DO županije osnivačka prava su prenesena na Općinu Usora od 2015. godine. Ukupno ima 230 učenika, a ukupan broj uposlenih osoba je 48. Nastava se izvodi samo u jednoj školi u Žabljaku, nema područnih škola.

Eko koordinator/ica škole

Dajana Matošević, socijalna radnica u školi

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Otpad
  • Energija

Početno stanje u oblasti unapređenja

MSŠ Stjepana Radića, već dugo godina je prijatelj prirodi, te se trudi svojim primjerom biti uzor lokalnoj zajednici. Do sada je škola  sudjelovala na mnogim projektima od kojih je nekolicina njih za cilj imala unapređenje i očuvanje okoliša . Preko Omladinske banke i fondacije Moazik smo pisali projekte za solarne panele i solarne cvijetove,  kontjnere za odlaganje PET ambalaže I za LED panele. Trenutno negdje malo manje od pola škola je zamijenjeno sa LED panelima, a za cilj u sklopu Eko projekta imamo zamijeniti preostala stara rasvjetna tijela sa LED panelima, kako bi smo postigli uštedu električne energije za 15%.

  • U području vode, situacija u našoj školi, nije toliko loša. Sve učionice su opremljenje sa umivaonicima i česmama. Trenutno naša škola ima ugrađene česme koje u sebi nemaju ugrađene perlatore, te neke imaju mogućnost samo ispuštanja hladne vode, te o vodokotlićima koje imaju mogućnost ispiranja samo pomoću jedne tipke. Nekolicina česmi I vodokotlića je dotrajala, te bi sadašnje postojeće vodokotliće sa jednom tipkom zamjenili vodokotlićima sa dvjema tipkama, zamjenili dotrajale česme a na iskoristive postavili perlatore.
  • U oblasti otpada, posjedujemo kontjenere za PET ambalažu. Novac koji prikupimo od skupljenje PET ambalaže, koristimo kako bismo finacirali mjesečne karte učenicima slabijeg imovinskog stanja. U prikupljanju PET ambalaže sudjeluju lokalna domaćinstva kao I lokalne firme. Odvoz skupljenje PET ambalaže vrši firma iz susjednog mjesta Tešnja, u organizaciji Eko mladi Tešanj. U sklopu projekta Misli o prirodi, jednu od aktivnosti planiramo I izradu kompostera za hranu.
  • U svim oblasti kao primaran cilj imamo podizanje svjesti učenika, svih uposlenih, roditelja, lokalne zajednice i medija o važnosti očuvanja okoliša, te integriranje tema o zaštiti okoliša u nastavne i vannastavne aktivnosti. Planiramo obilježavati Svjetski dan zaštite voda, Dan planete Zemlje i dan zaštite okoliša kroz pripremu hamer papira, održavanje eko sata u okviru rada SRO, organiziranje prikupljanja otpada, informiranje roditelja, lokalne zajednice I medija o svemu.

U sve aktivnosti bit će uključeni naši učenici, nastavnici, lokalna zajednica I mediji, jer samo zajedno možemo postići da prirodi postanemo još veći prijatelji.

Pin It on Pinterest