JU Gimnazija „Visoko“ Visoko

Naziv škole i mjesto

JU Gimnazija „Visoko“ Visoko

Osnovne informacije o školi

Gimnazija „Visoko“ Visoko osnovana je 28. decembra 1945. godine. U gimnaziji je zastupljeno šest izbornih područja: jezičko, društveno, prirodno, matematičko-informatičko, pedagoško i informaciono-komunikaciono. U školskoj 2020/2021. godini, nastavu pohađa 301 učenik koji su raspoređeni u 14 odjeljenja. Broj zaposlenika u školi je 46 od čega je 35 nastavnika, 3 stručna saradnika, 1 administrativno-finansijski radnik i 7 radnika pomoćno i tehničko osoblje.

Eko koordinator/ica škole

Sanita Nukić, pedagogica škole

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Voda
  • Energija
  • Otpad
  • Biodiverzitet
  • Školsko dvorište

Početno stanje u oblasti unapređenja

Voda

S ciljem postizanja racionalne potrošnje vode i razvijanje svijesti o važnosti vode u svakodnevnom životu, kroz implementaciju projekata „Misli o prirodi“, a u okviru programa „Eko škola“ Gimnazija „Visoko“ će izvršiti zamjenu postojećih običnih vodokotlića, štednim vodokotlićima, održati predavanja za učenike, nastavnike i ostale zaposlenike o važnosti vode u svakodnevnom životu i izvršiti statističku analizu uštede vode. Planirane aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta „Misli o prirodi“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansira Švedska.

Energija

S ciljem postizanja racionalne potrošnje energije i efektivne uštede iste, te razvijanje svijesti o važnosti energije u svakodnevnom životu, kroz implementaciju projekata „Misli o prirodi“, a u okviru programa „Eko škola“ Gimnazija „Visoko“ će izvršiti zamjenu postojećih starih, običnih rasvjetnih tijela, novim štednim LED sijalicama, održati predavanja za učenike, nastavnike i ostale zaposlenike o važnosti energije u svakodnevnom životu i načina uštede energije kao izvršiti statističku analizu uštede energije nakon izmjene rasvjetnih tijela.

Otpad

Prirodna selekcija otpada i iskoristivost – aktivno upravljanje otpadom je cilj s kojim će Gimnazija „Visoko“ nabaviti kontejnere za prirodnu selekciju otpada, realizirati akcije prikupljanja otpadnih sirovina- plastika, limenke i papir, animirati učenike, roditelje i nastavnike za učešće u prirodnoj selekciji u školi, domaćinstvima i društvenoj zajednici.

Biodiverzitet

Podizanje svijesti o zaštiti biodiverziteta je cilj provođenja aktivnosti i analize prisutnog biljnog svijeta u školi i označavanje biljnih vrsta, uređenja eko učionice, organizacije i realizacije nastave u prirodi s ciljem upoznavanja lokalnog biodiverziteta, obilježavanje ekološki značajnih datuma: 5. Juni – Svjetski dan zaštite okoliša i 6. Oktobar-Međunarodni dan zaštite staništa te akcija pošumnjavanja. Učenici će se i kroz planirane izlete u nacionalni i prirodni park upoznati sa različitim vrstama biodiverziteta i njihovog staništa.

Školsko dvorište

S ciljem očuvanje životne sredine, razvijanja osjećaja za lijepo i zdravo okruženje ,uređenje školskog dvorišta, realizovati ce se kroz aktivnosti : sadnja žive ograde (srebrena tuja), ukrasnog bilja i višegodišnjih ruža, sadnju ukrasnog cvijeća te uređenje već postojećih klupa.

Pin It on Pinterest