JU Četvrta osnovna škola Mostar

Naziv škole i mjesto

JU Četvrta osnovna škola Mostar

Osnovne informacije o školi

JU Četvrtu osnovnu školu, pohađa 560 učenika, nastavu realizuje 14 nastavnika i 29 nastavnica (razredne i predmetne nastave) ukupno 43, te direktorica i stručni saradnici ukupno 5, zatim administrativno i tehničko osoblje (10).

Eko koordinator/ica škole

Mirza Trbonja, pomoćnik direktorice JU Četvrte osnovne škole

Oblast/i unapređenja u okviru projekta misli o prirodi

  • Otpad
  • Biodiverzitet
  • Školsko dvorište
  • Voda
  • Energija
  • Integracija okolišnih/ekoloških tema/saradnja sa lokalnom zajednicom/medijska promocija okolišnih/ekoloških aktivnosti

Početno stanje u oblasti unapređenja

Kroz projektne aktivnosti ćemo unaprijediti komunikaciju i saradnja sa Eko odborom škole. Zatim, izabrati Eko redare na nivou škole. Unaprijediti ostvarivanje komunikacije i saradnju sa operaterom za zbrinjavanje e-otpada. Kroz kampanju ostvariti promociju projekta “Misli o prirodi!”. Procedura certificiranja i proglašenje IV osnovne škole – Eko škole. Unaprijediti prikupljanje, odlaganje i transport e-otpada. Realizovat ćemo radionicu rastavi i sastavi e-otpad, kao i izložbu radova u Eko-kutku, te upriličiti posjetu reciklažnom operateru.

Nabavka kanti za mješoviti otpad u školskom dvorištu. Realizacija edukacije kroz nastavne sadržaje o važnosti podizanja svijesti o zaštiti biodiverziteta (različitost). Uključivanje učenika u kontinuiranu brigu o pticama. Nabavka mini plastenika u školskom vrtu i uzgoj mikrozeleniša (povrća) za potrebe školske kuhinje. Determinisanje naziva biljka i obilježavanje biljaka u školskom vrtu. Akcija “Jedno dijete, jedan biljka – ovo je moja biljka“. Svakodnevno živimo biodiverzitet sa posebnim naglaskom na obilježavanje Dana biodiverziteta 22. maja. Posjeta Agromediteranskom fakultetu Mostar, sadnja “Drvo prijateljstva”, naprimjer munika. Ostvarivanje saradnje sa partnerima Nansen Dialogue centre Mostar i prijateljskim školama O.Š. Ivana Gundulića Mostar i O.Š. Zalik Mostar uz slogan “Eko škola i prijatelji” uz promociju važnosti projekta “Misli o prirodi”.

Sadnja ljekovitog i ukrasnog bilja u školskom dvorištu i vrtu. Realizacija kampanje štednje vode u školi, obavještenja kroz školski razglas ili putem obavijesti na vratima toaleta, ekonomična racionalna upotreba (tuširanja, pranja) vode. Izrada stickera za štednju vode. Unaprijedit ćemo praćenje potrošnje energenata s obzirom da škola ima certifikat A1 kroz uspješno realizovan kompletan program Energetske efikasnosti. Kampanja štednje električne energije u svim učionicama. Realizacija edukacije sa roditeljima-saradnicima na temu obnovljivih izvora energije. Posjeta “Vjetroparku Podveležje”.

Edukativne radionice o energiji (osvježenje). Integracija okolišnih tema u nastavni plan svih aktiva škole. Saradnja sa Eko HUBom Mostar “Mi smo eko porodica”,učenici i roditelji za svoju lokalnu zajednicu. Kontinuirana kampanja i promocija projekta “Misli o prirodi” u lokalnoj zajednici.Saradnja sa nevladinim organizacijama,Udruženjima građana Grada Mostara kroz uključivanje u nove projekte ili kao suorganizatori. Završni kalendar aktivnosti, brošura “I moja je škola Eko škola”.

Pin It on Pinterest