Informisanje bh. društva o problemima i borbi za zaštitu životne sredine kroz zakonske regulative i primjere građanskog samoorganizovanja

Vrsta granta

Mediji

Naziv projekta

Informisanje bh. društva o problemima i borbi za zaštitu životne sredine kroz zakonske regulative i primjere građanskog samoorganizovanja

Nosilac projekta

Udruženje građana Impuls

Područje djelovanja

Bosna i Hercegovina

Cilj projekta

Informisanje građana i građanki Bosne i Hercegovine o problemima zaštite okoliša kroz pozitivne primjere građanskog samoorganizovanja te njihovo senzibiliranje na pitanju očuvanja prirode kroz informativnu participativnu platformu koja je zasnovana na činjenicama i zakonskim regulativama na način da ih potstakne na aktivno učešće u lokalnim sredinama kroz predlaganje i kreiranje medijskih sadržaja dostupnih svima.

Trajanje projekta

8 mjeseci

Opis projekta

Namjera nam je da podstaknemo i ohrabrimo građane/ke Bosne i Hercegovine na stvaranje preduslova za kritičko mišljenje i aktivno učešće u kreiranju i praćenju sprovođenja javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine zasnovanih na činjenicama, razvojem održive, participativne informativne platforme sa objektivnim, jasnim i provjerljivim medijskim sadržajima.

Planiramo tokom 8 mjeseci da objavimo najmanje deset medijskih sadržaja na impulsportal.net i partnerskim portalima (kombinacija monoloških i dijaloških formi, najčešće izvještaji i reportaže).

Osam online anketa na temu ekologije te da objavimo najmanje osam medijskih sadržaja u postojećoj sekciji Građansko novinarstvo u kojoj su građani u ulozi novinara.

Pin It on Pinterest