Hrana nije otpad!

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Hrana nije otpad!

Nosilac projekta

Turistički klaster “Unasana” Bihać

Područje djelovanja

Unsko-sanski kanton, Bihać

Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je smanjenje restoranskog otpada od hrane, s obzirom da nemamo razrađen sistem upravljanja odlaganja biorazgradivog otpada i podizanje svijesti građana i nadležnih institucija za rješavanje pitanje otpada ove vrste

Trajanje projekta

8 mjeseci

Opis projekta

Turistički klaster Unasana je osnovan kroz projekat WWF Adrie s jednim od ciljeva da u Nacionalnom parku Una radi na stvaranju modela gdje su parkovi generator za razvoj ekološki odgovornog poslovanja, kroz pružanje podrške za ideje zelenog poslovanja, otvaranje eko tržnice, plasiranje lokalnih proizvoda na tržište te njihovo brendiranje. Kao udruženje brojimo 27 članova od kojih su neki hotelijeri, restorani i smještajni kapaciteti. Članovi koji su prezadovoljni sprovođenjem aktivnosti prošlog projekta Plastic free objekti ukazali su i na problem bio otpada koji nastaje u njihovim kuhinjama, kojeg također žele smanjiti ili eliminirati.

Otpad od hrane neizbježno nastaje i njegov se nastanak ne može spriječiti. Hrana postaje otpad i u pripremi obroka i kada se priprema u prevelikim količinama, kada hrani istekne rok trajanja te kada se hrana odbaci, a prije odbacivanja je bila jestiva poput kruha, mesa, jabuka i sličnog, a nastanak toga otpada se može spriječiti.

Posljedice bacanja hrane koja u konačnici završava na odlagalištu otpada su daleko veće nego što se čini na prvi pogled. Takvo postupanje ne utječe negativno samo na budžet, već dugoročno i izrazito negativno djeluje na okoliš. Ostaci hrane kojima se ne upravlja odgovorno, na svom putu do odlagališta i nakon odlaganja u odlagalištu u uvjetima u kojima nema dovoljno zraka, počinju trunuti te se u zrak otpušta opasan plin – metan. Upravo je taj plin jedan od najopasnijih stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje.

U konsultacijama sa komunalnim preduzećem u Bihaću saznali smo da nemamo razvijen sistem za odvojeno sakupljanje i prikladnu obradu organskog biorazgradivog otpada od kojeg bi se mogao proizvoditi okolišno prihvatljiv kompost koji se koristi kao oplemenjivač tla ili nešto drugo.

Iako je sistem upravljanja na razini države loš, ne mora biti na razini hotel jer postoje razna rješenja kako dio otpada od hrane, koji je nemoguće eliminirati koliko god se trudili, riješiti. Jedan od takvih rješenja su industrijski komposteri pa stoga trebamo rješavati pitanje takvog otpada na početku.

Što se tiče donacija hrane svakako ćemo provjeriti mogućnosti spajanja s lokalnim organizacijama ( Crveni križ, Azil za životinje, lokalni farmeri) jer zajedno smo jači.

Ideja je da ovim projektom našim ugostiteljima pomognemo da smanje ili eliminišu bio otpad u kuhinji , ali isto tako da skrenemo pažnju nadležnih jedinica lokalne samouprave da je krajnje vrijeme da osiguraju infrastrukturu potrebnu za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i njegovu obradu na svojoj razini.

Pin It on Pinterest