Green Vogošća

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Green Vogošća

Nosilac projekta

Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP

Područje djelovanja

Općina Vogošća

Cilj projekta

Unapređenje stanja okoliša na području općine Vogošća

Trajanje projekta

01.01. – 30.06.2022.godine

Opis projekta

Projekat Green Vogošća predstavlja promotivno-edukativni projekat u vidu kampanje za promociju okolišne odgovornosti privrednih subjekata sa područja općine Vogošća. Okvir za implementaciju projekta predstavlja uspostava web platforme sa pratečim sadržajima, koji će biti podijeljeni u 3 ključne komponentne i to:

  • Identifikacija i mapiranje lokalnih aktera – uspostavljanje baze podataka i analiza okolišno odgovornih kompanija sa područja općine Vogošća koji bi sudjelovali u implementaciji projekta, radionicama i procjeni njihove okolišne odgovornosti.
  • Izrada web platforme – digitalni servis za promociju, informisanje i upute za lokalno stanovništvo putem koje će imati pristup svim projektnim aktivnostima, vrijednostima i društvenoj dgovornosti lokalnih kompanija, te pilot aplikaciju „recycle shop“ na kojoj će biti postavljani svi oni proizvodi koji bi potencijalno mogli završiti kao otpad.
  • Promocija projekta – kao kampanja za podizanje svijesti kod javnosti i promociju projektnih aktivnosti u cilju popularizacije projekta.
    Implementacija projekta će trajati ukupno šest mjeseci od početka projekta, a sprovodit će se isključivo na području općine Vogošća. Cilj je da doprinese promjeni načina percepcija otpada kod lokalnog stanovništva, ali i kod kompanija, tako što će se objasniti benefiti i posljedice otpada po prirodu, a naglasak će se staviti na cirkularnu ekonomiju i ponovno upotrebu otpada u neke druge svrhe.

Pin It on Pinterest