Eko HUB Zenica

Odgovorna organizacija

Udruženje građana “Eko forum” Zenica

Područje djelovanja

Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Adresa

Talića brdo 11, Zenica

Opis projekta

Eko HUB Zenica svojim djelovanjem nastoji uspostaviti i održavati funkcionalnu lokalnu mrežu partnera koja djeluje na zaštiti okoliša. Analizom rada i transparentnosti ekoloških inspekcija ova aktivnost ima za cilj identifikovati prepreke za efikasniji i transparentniji rad organa okolišne inspekcije u FBiH, kao i podizanje svijesti javnosti o njihovom radu.

Stvaranjem uslova za proglašenje zaštićenog područja „Babina-Tvrkovac“ ,  odnosno usvajanje Zakona o zaštićenom području, Eko HUB Zenica, svojim inicijativama djelovat će prema Gradskom vijeću Zenica i Skupštini ZDK kako bi se ova aktivnost uspješno realizovala.

Obzirom da Plan upravljanja otpadom  na području ZDK, koji je usvojen 2009. godine još uvijek nije revidiran, u sklopu planiranih aktivnosti Eko HUB Zenica održat će sastanke sa Kantonalnim ministarstvima, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Regionalnom deponijom Mošćanica, kao i sa Gradskom upravom. S ciljem osiguravanja dosljedne provedbe deklaracije i Zakona, Eko HUB Zenica će realizovati kampanju prema Ministarstvu za proșțorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona kojima bi se preispitala opravdanost planirane izgradnje 77 hidroenergetskih objekata.

Aktivisti i aktivistice Eko HUB Zenica će aktivno učestvovati na okruglom stolu tokom predstavljanja Nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou Federacije BiH, s ciljem unaprjeđenja ove oblasti.  Akcija prikupljanje potpisa građana i građanki bit će organizovana u sklopu inicijative za ubrzavanje donošenje Nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou Federacije BiH. Naučno dokumentovani genotoksični uticaj specifičnog aero zagađenja, Eko HUB Zenica će realizovati u saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu u vidu studije, koja će poslužiti kao snažan argument za vršenje pritiska na zagađivače i institucije, kao i za buduće zagovaračke kampanje.

Ciljna grupa projekta Eko HUB-a Zenica su ekološke inspekcije na nivou grada Zenice, Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, organizacije civilnog društva, građani i građanke.

Kroz aktivnosti Eko HUB Zenica nastoji doprinijeti boljoj zaštiti biodiverziteta i drugih vrijednosti u okviru budućeg zaštićenog područja, povećati povjerenje građana i građanki u inspekcijska tijela, postići bolju saradnju građana, građanki i inspekcija te  međusobno razumijevanje.  Kontinuiranim aktivnostima želimo identifikovati prepreke i mogućnosti za bolje upravljanje otpadom, kao i doprinijeti boljoj zaštiti vodotokova na teritoriji ZDK. Kroz kampanje i inicijative želimo postići veće učešće javnosti i jačanje okolišne demokratije. 

Pin It on Pinterest