Eko HUB Mrkonjić Grad

Odgovorna organizacija

Zelene staze

Područje djelovanja

Glamoč, Jezero, Mrkonjić Grad, Ribnik i Šipovo

Adresa

Gornja Pecka 158, Mrkonjić Grad

Ilustracija

Opis projekta

Ovaj projekat predstavlja dio strateških aktivnosti Udruženje Zelene staze u pravcu realizacije naših srednjoročnih i dugoročnih ciljeva. Projekat pokriva područje 5 opština u zapadnoj Bosni i traje 28 mjeseci.

Osnovna ciljna grupa projekta su udruženja građana, ali i javne institucije i lokalne vlasti. Projekat je pripremljen u konsultacijama sa dugogodišnjim partnerima “Zelenih staza” kada je u pitanju njihov angažman na zaštiti i očuvanju okoliša i razvoj ekoturizma u regiji: Centar za životnu sredinu Banjaluka, Republički zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa RS, Turistička organizacija Republike Srpske, Opština Mrkonjić Grad, UG Glamoč na dlanu, Ornitološko društvo “Naše ptice”, i Mikološko društvo Mycobih. Pored toga, projekat će ostvariti blisku saradnju direktno sa načelnicima svih 5 opština i predsjednicima skupština opština, te sa nadležnim službama i odjeljenjima izvršne i zakonodavne vlasti. Dugoročno, kao rezultat projekta, očekujemo intenziviranje saradnje sa lokalnim samoupravama, kroz rad na pripremi i implementaciji zajedničkih projkata u cilju zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Ukupni cilj projekta je potaknuti promjene potrebne za participativno, odgovorno i održivo upravljanje prirodnim resursima u cilju obogaćenja biodiverziteta i smanjenja emisije gasova koji negativno utiču na klimu. Svrha projekta je povezivanje i jačanje kapaciteta aktera na projektnom području kako bi dugoročno sačuvali prirodne resurse i ponudili održivi model razvoja zajednica kao alternativu dosadašnjim neodrživim infrastrukturnim i ekonomskim praksama. Projekat ima četiri jednako važna očekivana rezultata koji zajedno čine jedinstvenu cjelinu i doprinose realizaciji postavljenih ciljeva: (1) Tehnički i operativni kapaciteti Eko Huba ojačani da može podržati partnere u njihovim naporima, upravljati zajedničkim akcijama, informisati javnost i zagovarati promjene politika. (2) Svi važni akteri spremni su surađivati u zajedničkom nastojanju da se uspostavi odgovorniji odnos prema okolišu. (3) Uspostavljen mehanizam za monitoring stanja na terenu, koji kontinuirano osigurava informacije o prijetnjama i neprikladnom odnosu prema životnoj sredini. (4) Provedene zajedničke akcija na promjeni svijesti, unapređenju okoliša, i promjeni ponašanja obrazovnih institucija, javnih službi i kompanija po pitanju uticaja na okoliš.

Pin It on Pinterest