Eko HUB Blagaj

Odgovorna organizacija

Udruženje građana – Omladinski klub “Novi Val” Blagaj

Područje djelovanja

Mostar

Adresa

Branilaca Bosne bb, Blagaj

Kontakt

ekohubblagaj@gmail.com

Opis projekta

Glavni cilj projekta je unapređenje zaštite okoliša, poboljšanje upravljanja otpadom i povećanje transparentnosti rada relevantnih institucija u Gradu Mostaru, s posebnim fokusom na uvođenje aplikacije MO-Redar za prijavu komunalnih nepravilnosti, zaštitu Bunskih kanala te zagovaranje donošenja i implementacije Plana upravljanja otpadom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK). Eko HUB Blagaj će zagovarati i podržati donošenje Plana upravljanja otpadom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), osiguravajući da plan bude donesen, uzimajući u obzir transparentnost, ekološke standarde i interese građana/ki. Osim toga, projekat ima za cilj informisati javnost, OCD, građane/ke i relevantne institucije o važnosti i potrebama za usvajanjem ovog Plana kako bi se unaprijedila situacija sa upravljanjem otpadom u HNK i smanjili potencijalni ekološki i zdravstveni rizici.

Ciljna grupa kroz projekat obuhvatiti će sve građane/ke koji žive na području kantona i direktno su pogođeni upravljanjem otpadom, lokalne nevladine organizacije (NVO) koji se bave zaštitom okoliša, lokalne obrazovne institucije kao kanali za edukaciju mladih, vlasti i administracija, preduzeća i industrijske organizacije, medije, stručnu javnost kao što su  ekolozi, urbanisti, inženjeri zaštite životne sredine i drugi stručnjaci koji mogu pružiti važne informacije i resurse za izradu kvalitetnog Plana upravljanja otpadom  i civilno društvo tj. aktivne građanske grupe i inicijative koje se bave ekološkim pitanjima i transparentnošću koje mogu podržati akcije Eko HUB Blagaj svojim angažmanom i nadzorom. Eko HUB Blagaj projektom upravljanja otpadom u Gradu Mostaru nastoji doprinijeti lokalnoj zajednici, građanima/kama i institucijama. Održivo upravljanje otpadom smanjuje rizik od zagađenja tla, voda i zraka koje otpad može uzrokovati što u konačnici rezultira poboljšanjim zdravljem stanovništva i smanjenjem bolesti povezanih sa onečišćenjem. Održivo upravljanje otpadom može stvoriti radna mjesta u sektoru recikliranja, kompostiranja, prikupljanja otpada i slično. Također, smanjenje onečišćenja može smanjiti troškove liječenja bolesti uzrokovanih zagađenjem. Eko HUB Blagaj nastoji promovisati pravilno razdvajanje otpada radi recikliranja što pomaže u očuvanju resursa poput metala, papira i plastike te smanjuje potrebu za eksploatacijom novih sirovina. Uvođenje učinkovitog sistema upravljanja otpadom pomaže lokalnoj zajednici da se uskladi s nacionalnim i međunarodnim okolišnim standardima. Projekt može uključivati edukativne komponente koje podučavaju građane o važnosti pravilnog odlaganja otpada i recikliranja. To može doprinijeti dugoročnoj promjeni navika. Projekt Eko HUB-a Blagaj kroz svoje aktivnosti i akcije može potaknuti izgradnju infrastrukture kao što su reciklažna postrojenja, kompostane i moderna odlagališta koja su usklađena s propisima. Projekt može potaknuti lokalnu zajednicu da razmišlja o dugoročnoj održivosti i zaštiti okoliša za buduće generacije.

Pin It on Pinterest