Eko glas za spas

Vrsta granta

Mediji

Naziv projekta

Eko glas za spas – Projekat medijske edukacije i podrške aktivnostima za zaštitu okoliša

Nosilac projekta

Nezavisna televizija „NTV-IC” d.o.o. Kakanj

Područje djelovanja

Zeničko-dobojski, Srednjobosanski Kanton

Cilj projekta

Podići nivo javne svijesti i znanja o značaju zdravog života na zemlji i opasnostima koje prijete zagađenjem okoliša.

Trajanje projekta

10 mjeseci

Ilustracija

Opis projekta

NTV IC Kakanj je lokalni medij koji veliku pažnju poklanja ekološkim temama, u čemu se posebno ističu projekti edukativnog karaktera namijenjeni školskoj djeci, te projekti u kojima su sarađivali sa ekološkim organizacijama. Ekološki medijski sadržaji televizije su prepoznatljivi u širem okruženju. Učesnici prethodnih projekata su u međuvremenu postali generacijski edukatori za mlade, te aktivni mladi ljudi zainteresirani za stanje i budućnost svoje zajednice. Zahvaljujući tome ovaj medij ima široki krug zainteresiranih udruženja i pojedinaca koji su u dosadašnjem radu sa njima posvjedočili povećanim rezultatima vlastitih napora i akcija.

Na temelju rečenog, NTV IC Kakanj je kreirala projekat koji je multimedijskog karaktera, što omogućuje povećanje publike i podstiče aktivno učešće publike u kreiranju medijskih sadržaja. Posljedično povećava se vidljivost projektnih aktivnosti i očekivani rezultati u smislu povećanja znanja i svjesnosti građana. To nesumnjivo vodi povećanju građanske zainteresiranosti da se aktivno uključi u prepoznavanje i rješavanje ekoloških problema i uvođenju ekološki osviještenih aktivnosti u svakodnevni život.

Cljana grupa su lokalne ekološke organizacije i pojedinci, bilo kao eksperti za zaštitu životne sredine ili ekološki aktivisti i zaljubljenici u prirodu, putem kojih se širi krug osviještenih i ekološki pismenih građana. Vizija projekta je da prvenstveno lokalna zajednica u Kaknju, a zatim i šire, sve aktivnosti koje provode nadležna državna tijela, privredni subjekti i druge koje imaju uticaja na stanje životne okoline, budu transparentne i zakonite i, konačno, donesene i provedena na način koji je u najboljem interesu za život, zdravlje i budućnost sadašnjih i budućih generacija.

Pin It on Pinterest