Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima (OJU) u Bosni i Hercegovini

Vrsta granta

Inicijative društvene odgovornosti kompanija

Naziv projekta

Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima (OJU) u Bosni i Hercegovini

Nosilac projekta

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC

Područje djelovanja

Cirkularna ekonomija, Održivi razvoj, Upravljanje otpadom, Održivo upravljanje resursima, Obnovljivi izvori energije.

Cilj projekta

Unaprijediti upravljanje otpadnim jestivim uljima (OJU) na osnovu trenutnog stanja u kuhinjama većih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Trajanje projekta

Maj – Oktobar 2021.

Opis projekta

Projekat ukazuje na ključni problem u Bosni i Hercegovini, a to je upravljanje otpadom, te projekat zagovara uspostavljanje održivog programa prikupljanja i tretiranja većih količina otpadnih jestivih ulja (u daljem tekstu OJU) poslije termičke upotrebe. OJU i masti, koji nastaju u procesu pripreme hrane, koristan su otpad koji čini značajnu sekundarnu sirovinu u proizvodnji niza novih proizvoda poput boja, sapuna, kozmetike i, sve više, u proizvodnji biodizel goriva.

Projekat u osnovi ima za cilj predstaviti postojeće stanje i postaviti smjernice za budućnost. Rezultati projekta će pokazati ozbiljnost trenutne situacije i na koji način se može neutralizirati negativni uticaj na okoliš, uzrokovan neadekvatnim odlaganjem i tretiranjem OJU. Napravit će se kvalitetna baza podataka o prednostima primjene cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom. Vrlo je važno pokrenuti
kontinuiranu kampanju o ovoj temi, te potencijalima proizvodnje biodizela po principima cirkularne ekonomiju.

Pravilnim odlaganjem i tretiranjem OJU postavlja se temelj za smanjenje uticaja zagađivanja okoliša (posebno tla, vode i biodiverziteta) u Bosni i Hercegovini. Projekat promoviše primjere dobre prakse i
odgovornost svih većih kompanija prema zajednici i ljudima koji u njoj žive što povećava njihovu vrijednost i pomaže u kreiranju imidža da su društveno i okolišno orijentirane kompanije.

Pin It on Pinterest