Nosilac projekta: Udruženje Pravni institut u BiH

Partner(i): Savjet mladih u BiH

Područje djelovanja: pravo, pravo okoliša

Cilj projekta:

Povećanje svijesti kod nadležnih institucija o potrebi adekvatnog provođenja postojećeg pravnog okvira za okoliš i unapređivanje pravnog okvira u kontekstu EU acquis, prava Evropske unije putem ekspertne ekološke grupe Pravnog instituta u BiH i doprinos ukupnim ciljevima projekta „Misli o prirodi“.

Vremenski period: 15.05.2021-15.12.2021

Opis projekta:

Projekat Ekspertna ekološka grupa Pravnog instituta u BiH je projekat organizacije Pravni institut u BiH koja podrazumjeva formiranje ekspertne radne grupe stručnjaka iz oblasti zaštite okoliša, prirode, zraka, vode, prava okoliša, ekonomskih aspekata okoliša, koji će se u sedam (7) mjeseci konstituisati i aktivno raditi u sedam (7) sesija/sastanaka od kojih će najmanje dvije biti za širu javnost. Cilj radne grupe jeste da se analiziraju najvažniji problemi u oblasti okoliša u BiH, da se javno predstave i u Policy Briefu iskažu široj javnosti i nadležnim institucijama. U okviru projekta sačinit će se i kodifikacija svih relevantnih i pravnovažećih propisa iz oblasti okoliša u BiH. Važna komponenta projekta je uključivanje mladih na sesije eksperata a što će pomoći partnerska organizacija, kao i činjenica da će sesije biti javne a što će biti medijski popraćeno i dostupno na web stranicama organizacije www.lawinstitute.ba uz posebne linkove i rubrike za ovaj projekat.