Zaštita rijeka i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine

Ilustracija

Vrsta granta: Zagovaračke mreže

Naziv projekta: Zaštita rijeka i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine

Nosilac projekta: Udruženje „Eko akcija“

Partner(i):

  • Ekološko-humanitarna udruga „Gotuša“, Fojnica 
  • Udruženje za Doljanku, Jablanica

Područje djelovanja: Federacija BiH

Cilj projekta: Poboljšanje zaštite rijeka i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opis projekta:

Priroda Bosne i Hercegovine, kao okruženje ljudskih zajednica i jedan od ključnih faktora njihovog razvoja, proživljava višedecenijsku krizu koja se razbuktava uporedo s globalnom. Opasnosti po život na planeti zahtijevaće u narednim godinama od svih društava kako angažman na otklanjanju uzroka, tako i visok stepen otpornosti i izdržljivosti radi preživljavanja u izmijenjenim klimatskim uslovima. BiH nije spremnani za jedno ni za drugo i pri tome se intenziviraju aktivnosti koje ugrožavaju ono što je ostalo od prirodnih dragocijenosti, tako da bi prvi korak na putu ka drugačijem odnosu prema prirodi moralo biti zaustavljanje destruktivnih trendova stavljanjem pod zaštitu lokaliteta od najviše vrijednosti. 

Kako bi omogućili što veću zaradu privatnih poduzetnika (graditelji malih hidroelektrana, šumska preduzeća, vlasnici šljunara i kamenoloma itd) razni interesni lobiji dobro povezani sa političkim elitama, uspješno sprječavaju formiranje novih zaštićenih područja širom BiH. To je glavni razlog što je BiH na samom začelju liste zemalja po zaštiti raznolikosti živog svijeta. 

Aktivisti i aktivistkinje iz Doljanke i Glotuše na sebi su mogli osjetiti posljedice takvog stanja. I jedni i drugi su već bili bitke za očuvanje okoliša u lokalnim zajednicama koje još uvijek nisu okončane, jer napadi na naš okoliš još uvijek traju. I jedni i drugi će biti aktivni inicijatori i sudionici pokušaja promjene odnosa prema našem prirodnom okruženju. 

Iako je još Prostornim planom SR Bosne i Hercegovine iz 1980. godine (koji je još uvijek na snazi u FbiH) predviđena uspostava velikog broja zaštićenih područja, između ostalih i na području planina Prenja, Čvrsnice, Čabulja, Vrana, Igmana, Bjelašnice, Visočice, Treskavice, Ivan Sedla, Bitovnje i Pogorelice, čija je vrijednost potvrđena i kasnijim studijama, do njihove uspostave nikada nije došlo. 

Ovim projektom namjerava se pokrenuti zaštita prirode s mrtve tačke, počevši od inventure vrijednosti na pomenutim lokacijama, a saradnjom Eko akcije sa organizacijama partnerkama u projektu, koje su i odabrane zbog ugleda koji uživaju u svojim sredinama i povezanosti s drugim akterima, u samim zajednicama animirati ljubitelje prirode i usmjeriti njihova nastojanja ka prikupljanju i sortiranju informacija o svim dešavanjima unutar planiranih zaštićenih područja. Te informacije će koristiti kao osnova za daljnje djelovanje, u smislu dokumentovanja i pravnog procesiranja prekršaja, ali i za ukazivanje na propuste u zakonima i zagovaranje unaprjeđenja zakonske zaštite. 

Spoj neposrednog terenskog rada i obimnije informativno-edukativne i zagovaračke kampanje u široj javnosti predstavlja potencijalno strateški učinkovitiju kombinaciju, upravlja usljed raznovrsnosti aktera, aktivnosti i ciljnih skupina, a što je najvažnije približava problematiku brige o prirodi ljudima ne samo kao korisnicima, nego i učesnicima.