NAZIV ŠKOLE: JU Srednja tehnička škola Tešanj

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: JU Srednja tehnička škola u Tešnju je osnovana 1997 godine.Broji oko 700 učenika koji su raspoređeni u 29 djeljenja i šest različitih odsjeka četverogodišnjeg školskog obrazovanja i to: ekonomski,građevinski,mašinski,elektotehnički,medicinski i farmaceutski.Ima 75 uposlenika i to 48 stalno uposlenih i 27 spoljnih saradnika.

EKO KOORDINATOR: Ibrahimović Muris, profesor biologije i hemije a zaposlen na mjestu predavača hemije.

OBLASTI UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI!: Voda, otpad, energija i školsko dvorište.

TRENUTNO STANJE: U svim  pobrojanim  oblastima mi smo već napravili određene korake ka unapređenju, naravno to  nije dovoljno i moramo nastaviti još više da radimo na unapređenju tih oblasti.

Kada je u pitanju voda, potrebno je da nastavimo sa zamjenom već postojećih vodokotlića i slavina.Naime,mi smo već uradili renoviranje određenog broja učeničkih mokrih čvorova i pri tome ugradili dvodjelne vodokotliće i štedne česme (na pritisak).Imamo potrebu da nastavimo sa renoviranjem i ugradnjom sanitarija kojima ćemo štedjeti vodu.

Kada je u pitanju otpad,situacija je takva da naša škola već sarađuje sa komunalnim preduzećem pri razdvajanju otpada .Akcenat je stavljen na PET ambalažu jer smo zaključili da dominira u našem,školskom otpadu.Kante za razdvajanje otpada je postavilo komunalno preduzeće u krugu naše škole i brine za odvoz istog.Mi imamo potrebu nabavke većeg broja manjih i većih kanti za otpad koje bi postavili po školskoj zgradi kao i u samom školskom dvorištu a posebno u našem parkiću.

Takođe,mi smo već započeli zamjenu starih  rasvjetnih tijela  LED rasvjetom i imamo potrebu da to nastavimo uz vašu pomoć.Naročito nam je potrebna pomoć u zamjeni običnih ventila na radijatorima novim termoregulacionim.To se iz slika dobro vidi.

Na svoje školsko dvorište smo naročito ponosni jer je ono,mislim jedinstveno ne samo na našem kantonu već i šire.Željeli bi da i vi budete dio te priče tako što ćete nam pomoći da ga u potpunosti završimo.U njemu već imamo instaliranu solarnu (pametnu) klupu i solarno drvo kojim promovišemo upotrebu obnovljivih izvora energije koji su naša budućnost.Potrebna su nam određena sredstva da svoju stazu za šetnju završimo i kompetan park stavimo u funkciju.Sve projektne aktivnosti naša škola medijski poprati preko društvenih mreža,web stranice škole i youtube kanala profesionalnim uradcima.