NAZIV ŠKOLE I MJESTO:  JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo.

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: Srednja škola za okoliš i drvni dizajn jedna je od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo. Objedinjuje dvije struke: šumarsku i drvoprerađivačku. Nastanak škole vezuje se za austrougarski period vladavine u BiH i 1889. godinu.

U školskoj 2020/21. godini ima 389 učenika (262 muških i 127 ženskih) raspoređenih u 17 odjeljenja. Uposlenih ima 55, nastavno osoblje 37 i nenastavno 18. Škola nema područne škole ali ima zaseban objekat u kojem je školska radionica i edukativnu površinu u rasadniku “Sokolović Kolonija“. Direktor škle je Muamer Muratović, prof.

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE: Admir Ibričić, prof historije.

OBLAST/I UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI!:

Akcionim eko planom odabrane su teme: voda i energija, a od dodatnih tema biodiverzitet i školsko dvorište.

Integracija okolišnih tema, Saradnja sa lokalnom zajednicom, Medijska promocija okolišnih/ekoloških aktivnosti

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA: Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo je 27. novembra 2019. godine ušla u najveći međunarodni licencirani program “EKO ŠKOLE BiH” – program edukacije u oblasti zaštite okoliša.

U školskoj 2019/20. godini realizirano je dugo očekivano utopljavanje škole i estetski izgled objekta – fasade.

U školskoj 2020/21. godini u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska i sredstvima škole želimo urediti sljedeće oblasti:

  • Voda – Želimo dotrajale česme zamjeniti novim potisnim česmama radi uštede vode.

  • Energija – Postojeće sijalice planirano je zamijeniti sa led sijalicama kojima će se omogućiti ušteda potrošnje električne energije.

  • Biodiverzitet – Zbog blizine Vilsonovog šetališta i dječijeg parka koji je uz samo školu odlučili smo se da formiramo Edukativnu površinu za naše učenike i posjetioce ovih pomenutih lokacija

  • Dvorište – Školski objekt nema puno prostora zbog specifičnosti situacije gdje se nalazi, odlučeno je da se ovaj prostor obogatiti zelenilom zidom.